Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku
ZUŠ Pezinok

Momentálne pre Vás pripravujeme novú web stránku,

ktorá bude v dohľadnej dobe spustená.

Aktualizácie súčasnej stránky prebiehajú už len obmedzene.

Ďakujeme za pochopenie.

Zoznam prijatých žiakov v šk.roku 2022/2023

Hudobný odbor                                                                                                   Zamestnanci školy          

Výtvarný odbor                                                                                               Občianske združenie          

Tanečný odbor                                                                          2% pre OZ pri ZUŠ E. Suchoňa           

Literárno dramatický odbor                                                                                                    

Absolventi 2020/2021                                                                                   Transparentná škola     

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku

                       
       

    „Hudba je druh komunikácie, s ktorou sa dorozumiete 

     na celom svete bez toho, aby ste ovládali cudzie jazyky.“