Hudobný odbor
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku
Naši mladí hudobníci opäť naladili svoje nástroje a či už ako sólisti, alebo v komorných súboroch Vám svoje umenie predvádzajú na pravidelných interných koncertoch, ktoré sa konajú v budove ZUŠ v Pezinku, alebo na väčších koncertoch, ktorých prehľad nájdete aktuálne v naších pozvánkach.


Školné:

Podklady k platbe a informácie nájdete tu- prípravné štúdium  1 až 2 roky
- hra na hudobné nástroje

     -klavír
     -husle
     -violončelo
     -viola
     -akordeón
     -gitara
     -zobcová flauta
     -priečna flauta
     -keyboard
     -saxofón
     -klarinet
     -trúbka

     -spev
     -organ
    
-hra na bicie nástroje


Individuálne vyučovanie:  

   I. stupeň -
(najviac 9 ročníkov)

   1. časť - primárne vzdelanie 1. - 4. ročník
   2. časť - nižšie sekundárne vzdelanie 1. - 4. ročník

                                          
  II. stupeň -
vyššie sekundárne vzdelanie 1. - 4. ročník
                                          
  Štúdium pre dospelých
- ŠPD


Hudba je univerzálna reč ľudstva.

                                            Henry Wadsworth Longfellow


 
   
  
—> Späť

—> Podklady k platbe

—> Informácie

—> Fotogaléria

—> O nás

—> Rozvrhy hodín

—> Naše úspechy

—> Napísali o nás