Kontakty pedagógov
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku


Andelová Judita    judita.andel@zuspezinok.eu


Andelová Zuzana    zuzana.andelova@zuspezinok.eu


Bereníková Zuzana    zuzana.berenikova@zuspezinok.eu


Cibulová Lýdia    lydia.cibulova@zuspezinok.eu


Džoganíková Katarína    katarina.dzoganikova@zuspezinok.eu


Fedorová Mária    maria.fedorova@zuspezinok.eu


Fülöpová Ivana    ivana.fulopova@zuspezinok.eu


Gažová Myriam    myriam.gazova@zuspezinok.eu


Hutníková Mária    maria.hutnikova@zuspezinok.eu


Chovanec Damián    damian.chovanec@zuspezinok.eu


Juraši Ondrej    ondrej.jurasi@zuspezinok.eu


Klattová Andrea    andrea.klattova@zuspezinok.eu


Koníčková Stanislava    stanislava.konickova@zuspezinok.eu


Koska Ivan    ivan.koska@zuspezinok.eu


Kučerová Renáta    renata.kucerova@zuspezinok.eu


Kukurugyová Radka    radka.kukurugyova@zuspezinok.eu


Melník Martin    martin.melnik@zuspezinok.eu


Milčiková Magdaléna    magdalena.milcikova@zuspezinok.eu


Mráz Marián    marian.mraz@zuspezinok.eu


Neuszerová Mária    maria.neuszerova@zuspezinok.eu


Piačková Júlia    julia.piackova@zuspezinok.eu


Pútecová Eliška    eliska.putecova@zuspezinok.eu


Roglová Helena    helena.roglova@zuspezinok.eu


Rosenberger Eva    eva.rosenberger@zuspezinok.eu


Schaubmarová Katarína    katarina.schaubmarova@zuspezinok.eu


Slouka Pavel    pavel.slouka@zuspezinok.eu


Smolková Andrea    andrea.smolkova@zuspezinok.eu


Šesták Peter    peter.sestak@zuspezinok.eu


Šušaník Juraj    juraj.susanik@zuspezinok.eu


Trávničková Tatiana    tatiana.travnickova@zuspezinok.eu


Tyková Danica    danica.tykova@zuspezinok.eu


Wittlingerová Ľudmila    ludmila.wittlingerova@zuspezinok.eu


Záhradníková Ľubomíra     lubomira.zahradnikova@zuspezinok.eu
—> Späť

—> Fotogaléria