Kontakt
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku

Adresa:       Základná umelecká škola
                           Eugena Suchoňa
                   M. R. Štefánika 9,  Pezinok
                                    902 01Riaditeľka školy:  Mgr. Zuzana Andelová, DiS.art.
                                riaditelzuspk@gmail.com

Mob.:           0905 979 539Zástupca riaditeľa: Mgr. Andrea Smolková
                               zastupcazuspezinok@gmail.com

Mob.:           0911 233 659Školský digitálny koordinátor:
                        Mgr. et Mgr. Ľudmila Wittlingerová

                        ludmila.wittlingerova@zuspezinok.eu

Mob.:              0911 061 893
Ekonomický úsek:
033/641 22 56


IČO: 30792746
DIČ: 2021718633Kde nás nájdete        


—> Späť

—> Informácie

—> Podklady k platbe

—> Naše úspechy

—> Z histórie

—> Školné

—> Kontakty pedagógov


GPS súradnice:


48° 17' 13.73" N
17° 16' 11.94" E

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku