LDO 
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku
Literárno -dramatický odbor
Pozývame všetky deti, ktoré rady hrajú a ktoré sa rady hrajú do literárno-dramatického odboru!  Dramatickú prípravu môžu navštevovať žiaci zo všetkých ročníkov základných aj stredných škôl.


Podklady k platbe a informácie nájdete tuVyučovanie v literárno dramatickom odbore zahŕňa:

 
 I. stupeň - (najviac 9 ročníkov)

   1. časť - primárne vzdelanie 1. - 4. ročník
   2. časť - nižšie sekundárne vzdelanie 1. - 4. ročník

                                          
  II. stupeň -
vyššie sekundárne vzdelanie 1. - 4. ročník


-hlasová, pohybová príprava
                                 
- improvizácie, práca s textom - básne,  
  poviedky, rozprávky, hry
     
                               
- skúšanie predstavenia
  a jeho prezentovanie 


                                

Pedagógovia:   Mgr. Stanislava Koníčková

                        Mgr. Radka Kukurugyová
Bez veľkej vôle neexistujú veľké talenty...

                                                        Honoré de Balzac 

—> Späť

—> Podklady k platbe

—> Informácie

—> Fotogaléria

—> Rozvrhy hodín

—> Song