Naše úspechy
           šk. r.  2021 - 2022

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku


Ludwig Ježík v II. kat. získal Čestné uznanie na Celoslovenskej súťaži v Bratislave v klasickom speve :
Dni Miloša Ruppeldta

pedagóg:  Mgr. Eva Rosenberger, DiS. art.

-------------------------------------------------------------------

Naša žiačka 1. ročníka Natálka Brezinová, z triedy
pani učiteľkyIvany Fülöpovej, sa zúčastnila videonahrávkou celoslovenskej súťaže Čarovná flauta.  
Vo svojej kategórii získala krásne 3. miesto.
Na klavíri Natálku sprevádzala pani učiteľka Mária Fedorová.
Srdečne blahoželáme a tešíme sa z Natálkinho úspechu.

-------------------------------------------------------------------


Celoslovenské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín
27. - 30. 10. 2021 v Dolnom Kubíne.

Natália Noskovičová 
bronzové pásmo (5. kategória - prednes prózy).

Pedagóg: Mgr. Stanislava Koníčková


-------------------------------------------------------------------Krajské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín v DK Ružinov.

Rebecca Mrázová
2.miesto v prednese prózy (3.kategória)

Richard Gašparovič
2. Miesto v prednese poézie (2.kategória)

Natália Noskovičová
2. miesto s návrhom na postup na celoslovenskú prehliadku Hviezdoslavov Kubín (5. kategória prednes prózy)

Natália Noskovičová sa minulý rok zapojila do literárnej súťaže Medziriadky s poviedkou Jadierka a bola vybraná medzi 50 finalistov, ktorí boli pozvaní na letnú školu literatúry ktorá sa uskutočnila v auguste 2021.


pedagóg: Mgr. Stanislava Koníčková

-------------------------------------------------------------------


—> Späť

—> Úspechy 2020/2021

—> Úspechy 2019/2020

—> Úspechy 2018/2019

—> Úspechy 2017/2018

—> Úspechy 2016/2017

—> Úspechy 2015/2016

—> Úspechy 2014/2015

—> Úspechy 2013/2014

—> Úspechy 2012/2013

—> Napísali o nás

—> Fotogaléria

—> O nás