Rozvrhy  hodín
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku


Zborový spevHudobný odbor, prípravné štúdiumRozvrh hodín  -  hudobná náuka 1. ročníkRozvrh hodín  -  hudobná náuka 1. ročník starší žiaciRozvrh hodín  -  hudobná náuka 2. ročníkRozvrh hodín  -  hudobná náuka 2. ročník starší žiaciRozvrh hodín  -  hudobná náuka 3. ročníkRozvrh hodín  -  hudobná náuka 4. ročníkRozvrh hodín  -  hudobná náuka 5. ročníkRozvrh hodín  -  hudobná náuka 6. ročníkRozvrh hodín  -  hudobná náuka 7. ročník
—> Späť

—> Podklady k platbe

—> Fotogaléria