Tanečný odbor
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku
Tanečný odbor v školskom roku 2021/2022 pokračuje v minuloročnom snažení o novú dynamickejšiu tvár so svojími pedagógmi, čo sa im zatiaľ úspešne darí. Deti majú opäť možnosť zatancovať si v malom folklórnom súbore, či učiť sa základom klasického a moderného tanca. Srdečne Vás pozývame milé deti, príďte si s nami zatancovať.


Podklady k platbe a informácie nájdete tuDeti predškolského veku
                                              - detské hry
                                              - základy pohybovej kultúry


   I. stupeň - (najviac 9 ročníkov)

   1. časť - primárne vzdelanie 1. - 4. ročník
   2. časť - nižšie sekundárne vzdelanie 1. - 4. ročník

                                          
  II. stupeň -
vyššie sekundárne vzdelanie 1. - 4. ročník
                                          


                           - základy klasického tanca           
                           - ľudový tanec
                           - moderný tanec
                           
tanečná gymnastika
Pedagógovia:

        Mgr. art. Martin Melník - folklórny tanec

        Mgr. Katarína Džoganíková - klasický, moderný tanec,
                                                            tanečná gymnastika

        Myriam Gažová - korepetície
        Eliška Pútecová - korepetície                                      Tanec je skrytý jazyk duše.
                                                            
                                                                          Martha Graham


 
 

 

—> Späť

—> Podklady k platbe

—> Informácie

—> Učebný plán

—> Fotogaléria

—> Rozvrh hodín