Výstavy
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku
 
2000 - P o r t r é t y - výstava rôznych portrétov
v Malokarpats
kom Múzeu v Pezinku.

2000 - Pocta Kupeckému - portrétna tvorba očami detí,
výstava v rod. dome J. Kupeckého.

2002 - Projekt van Gogh - veľké obrazy v exteriéry,
inšpirované van Goghom, Rudnayovo nám. Bratislava.

2005 - O K N O - čo všetko sa dá vidieť z okna , v okne , do okna,
výstava v Malokarpatskom Múzeu v Pezinku

2005 - Kosti, kosti,kostičky - aj kresby na listoch anatómie
môžu byť veľmi inšpiratívne, Mestské Múzeum v Pezinku.

2007 - Exteriérový projekt "Katova ulička"- vytvorenie dobovej uličky,
farebnej ilúzie, Fortňa,Pezinok.

2008 - Animal planet - výstava plná zvierat, Dom Kultúry v Pezinku.

2009 - C E L E B R I T Y -pod tlakom médií sme vystavili z nášho
depozitu skutočné osobnosti - celebrity:

/Dalí,Beethoven, Gándhí, Hundertwasser, Chaplin,
Rudolf II.,
Disney, Satinský, Leonardo, Klimt,
Einstein,
Mária Terézia, Picasso, Marilyn,
Michelangelo....../
výstava portrétov v Mestskom Múzeu v Pezinku.


2011 - Pezinok Oknami- výtvarný projekt o Pezinku zrealizovaný v
priestoroch MsM. Dobová ilúzia.

2011 - Majolika, deti a Picasso
Spojenie tradičnej keramiky a modernej maľby
Výstava keramiky v priestoroch Malokarpats. Múzea

2012 - Farby Zeme - medzinár. výstava /Slovensko, Česko, Rakúsko,
Maďarsko/.Práce s prírodnými pigmentami farieb zeme.

2012 - Výtvarná Modra -inšpirácie obrazmi Viery Kraicovej

2013 - Výtvarná Modra - inšpirácie obrazmi Ľ. Hološku

2014 - Kupeckého svet - súťaž a výstava portrétov

2014 - LETś EAT - Fínsko
Medzinár. súťaž o výtvarnom spracovaní jedla a stolovania

2015 - Kupeckého svet - súťaž a výstava portrétov

2015 - Láska a porozumenie - medzin. súťaž poriadaná LionsKlubom

2016 - Kupeckého svet - súťaž a výstava portrétov

2016 - BAROKO - maľovaná dobová ilúzia k roku Jána Kupeckého.
Inštalované diela v interiéri a exteriéri Malokarpats.
Múzea v Pezinku


 

—> Späť

—> Naša fotogaléria