Vážení rodičia a priatelia Základnej umeleckej školy
Eugena Suchoňa v Pezinku!

Dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu podporu darovaním
2 % z Vašich daní za rok 2021.

Získané finančné prostriedky použijeme na:

-potreby vyučovania, reprezentáciu, nástrojové a technické vybavenie školy
-podporu prezentácie študijných výsledkov žiakov ZUŠ
-pomoc škole pri organizovaní mimo vyučovacích činností spojených so  vzdelávaním, prezentáciou a propagáciou žiakov.

Ak sa rozhodnete pomôcť žiakom ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku, tlačivo typu Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane  nájdete na
stránke www.zuspezinok.eu

Stačí vyplniť údaje o daňovníkovi, údaje o prijímateľovi a odovzdať ho spolu
s Potvrdením o zaplatení dane do konca apríla 2022 daňovému úradu v mieste bydliska.

Tu sú údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno (názov) –
Občianske združenie pri Základnej umeleckej škole Eugena Suchoňa v Pezinku
IČO – 42259207
Číslo účtu – SK 76 0200 000 000 3085569258

Srdečne ďakujeme!!!