2% pre OZ pri ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku

Vážení rodičia a priatelia Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa v Pezinku!

Dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu podporu darovaním 2 % z Vašich daní za rok 2023.

Získané finančné prostriedky použijeme na:

  • potreby vyučovania, reprezentáciu, nástrojové a technické vybavenie školy
  • podporu prezentácie študijných výsledkov žiakov ZUŠ
  • pomoc škole pri organizovaní mimovyučovacích činností spojených so vzdelávaním, prezentáciou a propagáciou žiakov.

Ak sa rozhodnete pomôcť žiakom ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku, tlačivo typu Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane nájdete na stránke www.zuspezinok.eu

Stačí vyplniť údaje o daňovníkovi, údaje o prijímateľovi a odovzdať ho spolu s Potvrdením o zaplatení dane do konca apríla 2024 daňovému úradu v mieste bydliska.

Tu sú údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno (názov) –

Občianske združenie pri Základnej umeleckej škole Eugena Suchoňa v Pezinku

IČO – 42259207

Číslo účtu – SK 76 0200 000 000 3085569258

Srdečne ďakujeme!!!

Tlačivo nájdete na stránke školy:

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.527.html

Rodičovský príspevok

Vážení rodičia!

Na planárnej schôdzi OZ pri ZUŠ E. Suchoňa v Pezinku, ktorá sa konala 11. 10. 2023, bol rodičmi schválený rodičovský príspevok 25 eur za rodinu, bez ohľadu na počet detí a odborov, ktoré navštevujú.

Získané peniaze budú použité na financovanie aktivít a učebných pomôcok spojených so štúdiom.

Sumu prosíme uhradiť priamo na účet OZ:

IBAN SK76 0200 0000 0030 8556 9258

Do poznámky pre prijímateľa napíšte meno a priezvisko žiaka a slovo DAR.

Naše úspechy

Najnovšie foto galérie