Riaditeľské voľno v piatok 22. 9. 2023

Vážení rodičia, milí žiaci!

V súvislosti s uzávierkou mesta Pezinok v rámci Vinobrania 2023 udeľuje pani riaditeľka Mgr. Zuzana Andelová, DiS.art. všetkým  žiakom ZUŠ riaditeľské voľno.

Vzdelávacie poukazy

Vážení rodičia, milí žiaci! Aj v tomto školskom roku 2023/2024 Základná umelecká škola Eugena Suchoňa prijíma VZDELÁVACIE POUKAZY, ktoré môžu žiaci odovzdať svojmu triednemu učiteľovi do pondelka, 25. 9. 2023. Prosíme rodičov, aby ich pred odovzdaním podpísali. Získané finančné prostriedky budú použité na materiálne, organizačné a technické zlepšenie výučby Vašich detí (nákup, ladenie a údržba hudobných nástrojov, učebné pomôcky do všetkých umeleckých odborov, organizácia podujatí školy). Za všetky Vaše poukazy a podporu vopred srdečne ďakujeme. S pozdravom Mgr. Andrea Smolková - zástupca riaditeľa ZUŠ

Oznam

2% pre OZ pri ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku

Vážení rodičia a priatelia Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa v Pezinku!

Dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu podporu darovaním 2 % z Vašich daní za rok 2022.

Získané finančné prostriedky použijeme na:

-potreby vyučovania, reprezentáciu, nástrojové a technické vybavenie školy
-podporu prezentácie študijných výsledkov žiakov ZUŠ
-pomoc škole pri organizovaní mimo vyučovacích činností spojených so  vzdelávaním, prezentáciou a propagáciou žiakov.

Ak sa rozhodnete pomôcť žiakom ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku, tlačivo typu Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane nájdete na
stránke www.zuspezinok.eu

Stačí vyplniť údaje o daňovníkovi, údaje o prijímateľovi a odovzdať ho spolu s Potvrdením o zaplatení dane do konca apríla 2023 daňovému úradu v mieste bydliska.

Tu sú údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno (názov) –
Občianske združenie pri Základnej umeleckej škole Eugena Suchoňa v Pezinku
IČO – 42259207
Číslo účtu – SK 76 0200 000 000 3085569258

Srdečne ďakujeme!!!

Tlačivo nájdete tu: https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.527.html

Rodičovský príspevok

Vážení rodičia!

Na planárnej schôdzi OZ pri ZUŠ E. Suchoňa v Pezinku, ktorá sa konala 12. 10. 2022, bol rodičmi schválený rodičovský príspevok 20 eur za rodinu, bez ohľadu na počet detí a odborov, ktoré navštevujú.

Získané peniaze budú použité na financovanie aktivít a učebných pomôcok spojených so štúdiom.

Sumu prosíme uhradiť priamo na účet OZ:

IBAN SK76 0200 0000 0030 8556 9258

Do poznámky pre prijímateľa napíšte meno a priezvisko žiaka a slovo DAR.

Naše úspechy

Najnovšie foto galérie