Adresa

Základná umelecká škola
Eugena Suchoňa
M. R. Štefánika 9,
Pezinok
902 01

Ekonomický úsek:

0911 193 431

IČO: 30792746
DIČ: 2021718633