Výsledková listina Okresného kola súťaže Slávik Slovenska 2024, 16.5.2024

Prvá kategória:

  1. miesto – Tereza Pallová, CZŠ Narnia, Pezinok
  2. miesto – Peter Bodon, ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku
  3. miesto – Tereza Baričičová, ZŠ Šenkvice

Čestné uznanie – Juraj Liška, ZŠ Vajanského, Modra

Druhá kategória:

  1. miesto – Helena Pallová, CZŠ Narnia, Pezinok
  2. miesto – Matúš Sanitrár, ZŠ Slovenský Grob
  3. miesto – Vanesa Kmeťová, ZŠ Svätý Jur

Čestné uznanie – Amélia Galánková, ZŠ Fándlyho, Pezinok

Tretia kategória:

  1. miesto – Richard Gašparovič – ZŠ Fándlyho, Pezinok
  2. miesto – Katarína Smolková – ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku
  3. miesto – Amy Roedolf, ZŠ Častá

Čestné uznanie – Greta Petruš – ZUŠ Modra

Galéria