V školskom roku 2022/23 bude ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku po prvýkrát organizovať okresné kolo celoslovenskej súťaže Slávik Slovenska. Ide o celonárodnú postupovú súťaž v interpretácii slovenskej ľudovej piesne zo všetkých folklórnych regiónov Slovenska. Súťaží sa v štyroch kateóriách, pričom každý súťažiaci prednesie dve ľudové piesne, jednu zo spevníčka a jednu podľa vlastného výberu. Cieľom súťaže je propagovať krásu a pestrosť slovenskej ľudovej piesne a rozvíjať vzťah detí a mládeže k slovenskej národnej kultúre.