ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku je aj v školskom roku 2023/2024 organizátorom okresného kola celoslovenskej súťaže Slávik Slovenska 2024. Ide o celonárodnú postupovú súťaž v interpretácii slovenskej ľudovej piesne zo všetkých folklórnych regiónov Slovenska. Súťaží sa v troch kategóriách, pričom každý súťažiaci prednesie dve ľudové piesne, jednu z aktuálneho Spevníčka Slávika Slovenska 2024 a jednu podľa vlastného výberu. Cieľom súťaže je propagovať krásu a pestrosť slovenskej ľudovej piesne a rozvíjať vzťah detí a mládeže k slovenskej národnej kultúre.

Slávik Slovenska