V roku 2019 bola nadviazaná spolupráca s mestom Voorburg pri Haagu v Holandsku, kde sa každoročne v septembri koná festival klasickej hudby – „Huygens festival“.

Na tomto krásnom hudobnom podujatí sa stretávajú mladí umelci z Holandska a krajín Vyšehradskej štvorky. Festival prebieha ako viacdňové podujatie. Jeho ťažiskom sú dva festivalové koncerty, ktoré sa konajú v krásom prostredí Starého kostola vo Voorburgu.

Na prvom festivalovom koncerte, ktorý sa koná vždy v piatok, sa prezentujú mladí interpreti z jednotlivých zúčastnených krajín sólovými a komornými dielami. Každý deň prebiehajú nácviky orchestrálnych diel, ktoré boli účastníkom festivalu vopred zaslané, a ktoré budú mladí umelci ako členovia mládežníckeho orchestra pod vedením skvelej dirigentky Ali Green hrať na druhom festivalovom koncerte v nedeľu. Tento koncert je vyvrcholením podujatia a koná sa za účasti veľvyslancov jednotlivých zúčastnených krajín.

Účastníci festivalu majú možnosť prežiť dni naplnené krásnou hudbou, zážitkami, spoznajú mestá Voorburg a Haág, nadviažu nové priateľstvá a svoje umelecké štúdium obohatia o novú skúsenosť – zahrať si v symfonickom orchestri.

ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku reprezentovali na festivale huslisti Jerguš Čermák a Emma Lásková, violončelistka Magdaléna Letzová, flautistky Gabriela Ježíková, Dominika Forgó a klavirista Andrej Mojžiš.