Predsedníctvo OZ:

Ing. Alžbeta Antalová – štatutár (predseda) OZ
Mgr. Renáta Kučerová – podpredseda a pokladník OZ

Členovia výboru OZ:

Mgr. Michaela Syrová, PhD.
Ing. Michaela Bírová
Mgr. art. Katarína Schaubmarová
Ing. Mária Majerčaková, PhD.

Revízna komisia:

Mgr. Eva Mojžišová
Ing. Katarína Šilhárová
Ing. Marta Šilhárová, PhD.