Skupinové vyučovanie :

Literárno-dramatický odbor  je určený pre tých, ktorí obľubujú literatúru, umelecký prednes, dramatické umenie a divadlo. Žiaci sa učia recitovať, moderovať, tvoriť scenáre, hrať divadlo a pracovať s bábkami. Zúčastňujú sa recitačných či divadelných súťaží, alebo súťaží tvorivej dramatiky. Majú možnosť prezentovať sa na koncertoch školy, ale asi najviac sa vždy tešia na večery dramatického umenia, ktoré pod názvom „Príbeh a my“ už niekoľko rokov pravidelne pripravujú pre pezinskú verejnosť v Malej sále domu kultúry.

Základné štúdium:

I. stupeň – (8 rokov)

  • 1. časť – primárne vzdelanie 1. – 4. ročník
  • 2. časť – nižšie sekundárne vzdelanie 1. – 4. ročník

II. stupeň – vyššie sekundárne vzdelanie (4 roky)

 

Pedagógovia:

Mgr. Stanislava Koníčková
Mgr. Radka Kukurugyová

„Bez veľkej vôle neexistujú veľké talenty…“

Honoré de Balzac