Skupinové vyučovanie:

Výtvarný odbor ponúka pestrú paletu výtvarných techník, s ktorými budú žiaci počas štúdia pracovať. Ťažiskom umeleckého štúdia vo výtvarnom odbore sú klasické výtvarné techniky ako maľba, kresba, grafika, či práca s materiálom, ale žiaci majú možnosť venovať sa aj počítačovej grafike. Práce žiakov výtvarného odboru zdobia interiér aj exteriér školy, skrášľujú a dotvárajú pódium na školských koncertoch, ale môžete ich vidieť aj mimo školy na samostatných výstavách výtvarného odboru v Mestskom múzeu, v Minigalérii Domu kultúry, v exteriéri centra mesta alebo napríklad v kaviarni Mlsná Emma. Počas keramických trhov v Pezinku sa pravidelne otvára pre verejnosť „Naša galéria“ v priestoroch školy, kde žiaci vystavujú svoje keramické výrobky. Aj naši výtvarníci sa môžu pochváliť mnohými úspechmi na súťažiach.

I. stupeň – (najviac 9 rokov)

  • 1. časť – primárne vzdelanie 1. – 4. ročník
  • 2. časť – nižšie sekundárne vzdelanie 1. – 5. ročník

II. stupeň – vyššie sekundárne vzdelanie 1. – 4. ročník

  • teória dejín umenia
  • kresba, maľba, grafika

Pedagógovia:

Mgr. art. Danica Tyková
Akad. mal. Júlia Piačková
Mgr. Frederik Piačka

„Maľovanie je poézia, ktorá je videná ale nepočutá a poézia je maliarstvo, ktoré je počuté, ale nevidené.“

Leonardo Da Vinci