Medzinárodná súťažná prehliadka Júliusa von Beliczayho v Komárne, 7. 6. 2024

7. júna 2024 sa v Komárne uskutočnil 16. ročník Medzinárodnej súťažnej prehliadky Júliusa von Beliczayho v sólovej hre na husliach a v komornej hre. Zo Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa v Pezinku sa na súťažnú prehliadku intenzívne pripravovali štyri dievčatá – tri huslistky z triedy PaedDr. Ľubomíry Záhradníkovej, PhD., DiS. art. a klaviristka z triedy Mgr. Andrey Smolkovej. Nasledujúce krásne výsledky boli rozhodne zaslúžené. Pozývame Vás, aby ste sa o tom presvedčili prostredníctvom videonahrávky, ktorou Vám chceme priblížiť atmosféru súťaže.

Sestry Vivien Ševečková (husle) a Laura Ševečková (klavír) získali v I. kategórii komornej hry GOLD (zlato) s pochvalou poroty za najkrajší výkon. Pre komornú skladbu sa rozhodla aj Hanka Fialová (husle) a bolo to správne rozhodnutie – takisto získala GOLD (zlato). V II. kategórii – v sólovej hre na husliach súťažila Helenka Pallová. V skutočne neľahkej konkurencii dosiahla Helenka cenné SILVER (striebro). Dôležitou oporou Hanke aj Helenke bola korepetítorka Mgr. art. Lýdia Cibulová, ArtD.

Ochota dievčat pracovať na svojom umeleckom a súbežne aj na osobnostnom raste sa pretavuje nielen do krásy tónov, ale aj do ušľachtilosti ducha. Ich zanietenie a rast nesie v sebe nielen estetický, ale aj etický rozmer; a to je vzácna devíza.

Kupeckého svet 2024

Žiaci VO z tried Mgr. art. Danice Tykovej a akademickej maliarky Júlie Piačkovej sa aj tento rok zapojili do jubilejného 10. ročníka medzinárodnej súťaže v portrétnej tvorbe –Kupeckého svet. Získali viaceré pekné ocenenia, ku ktorým im srdečne gratulujeme!

Prinášame Vám výsledkovú listinu s menami našich úspešných žiakov:

VI. Kategória, 6 – 10 roční žiaci ZUŠ: ZUŠ EUGENA SUCHOŇA V PEZINKU

 1. miesto – Ela Ahmed
 2. miesto – Peter Popelka
 3. miesto – Vivien Ševečková

VII. Kategória, 11 – 15 roční žiaci ZUŠ: ZUŠ EUGENA SUCHOŇA V PEZINKU

 1. miesto – Nina Černíková
 2. miesto – Lenka Rečlová
 3. miesto – Zuzana Bozáňová

Cena ZŠ Jána Kupeckého : Laura Chvílová

Festival divadla mladých – FEDIM 2024

Naši mladí divadelníci, žiaci LDO z triedy pani učiteľky Stanky Koníčkovej, sa      1. a 2. júna zúčastnili v Tisovci celoštátnej postupovej divadelnej prehliadky. Spomedzi 11 súborov z celého Slovenska získali krásne strieborné pásmo.

Umelecká atmosféra prehliadky bola pre všetkých inšpirujúca, plná tvorivých zážitkov.

Richard Gašparovič získal individuálne ocenenie za pohybový herecký výkon!

Gratulujeme!

 

 

Ocenenie našich malých flautistiek

20. mája sa v Nových Zámkoch uskutočnil XV. ročník celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou v sólovej hre na zobcovej flaute „Zahrajže nám píšťalôčka”

Našu školu v nej úspešne reprezentovali tri talentované dievčatá. Emka Sameková a Nelka Majerová z triedy p. uč. Andrey Klattovej boli ocenené strieborným pásmom. Emmka Ion z triedy p. uč. Ivany Fülöpovej získala za svoj umelecký výkon zlaté pásmo.

Súťažiace flautistky sprevádzali na klavíri pani učiteľky Zuzana Bereníková a Mária Ion Fedorová.

Máme veľkú radosť a dievčatám ako i pani učiteľkám srdečne gratulujeme!

 

Úspechy našich tanečníc

Jeden úspech za druhým – tak by sa dala jednou vetou zhodnotiť účasť našich  tanečníc z triedy pani učiteľky Kataríny Džoganíkovej v dvoch tanečných súťažiach, ktoré sa konali v krátkom slede za sebou v Pezinku a Nitre. Iste aj zásluhou originálnych choreografií si dievčatá z oboch súťaží priniesli krásne ocenenia.

28. apríla na Mia festivale v Pezinku žiačky 5. a 8. ročníka získali s comtemporary tancom Moment of memories 2. miesto a žiačky 3. ročníka za gymnastické tanečné číslo Alegria vynikajúce 1. miesto.

3. mája zabojovali dievčatá s tými istými tancami v súťaži Za hranicou pohybu v Nitre, kde si v silnej konkurencii vytancovali dve tretie miesta.

Veľká gratulácia dievčatám aj pani učiteľke!

 

Divadelné konfrontácie 2024, 2. a 4. mája

V dňoch 2. a 4. mája sa naše dva súbory LDO, ktoré vedie pani učiteľka Stanka Koníčková, zúčastnili krajskej prehliadky divadla mladých s názvom Divadelné konfrontácie 2024 v Stupave.  Na prehliadke amatérskych divadelný súborov sa predstavili s inscenáciami Vnútro-nosti a Stvorenie sveta. Máme ohromnú radosť, že za inscenáciu Stvorenie sveta získali najvyššie ocenenie –  1. miesto s priamym postupom na celoštátnu prehliadku divadla mladých FEDIM!

Srdečne gratulujeme a pani učiteľke ďakujeme za profesionálnu prípravu!

 

Krajské kolo Hviezdoslavovho Kubína, 24. 4. 2024

24.apríla sa v Teatro Colorato v Bratislave konalo krajské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, do ktorého sa prebojovali aj naše dve šikovné a skúsené recitátorky – Rebecca Mrázová a Natália Ježíková z triedy Mgr. Stanky Koníčkovej. Obe dievčatá boli úspešné a ocenené.

Rebecca Mrázová dostala v 4. kategórii čestné uznanie za prednes prózy a Natálka Ježíková získala za divadlo poézie s názvom „Smútok je tvor s krídlami“ krásne 2. miesto s návrhom na postup do celoslovenského kola.

Srdečne gratulujeme!

 

Klavírna súťažná prehliadka v Sládkovičove, 24. 4. 2024

Ďalšie ocenenie našej malej klaviristky!

Talentovaná žiačka Laura Ševečková z triedy pani Mgr. Andrey Smolkovej  sa v piatok 26. 4. zúčastnila IX. ročníka Klavírnej súťažnej prehliadky v Sládkovičove a získala v rámci druhej kategórie krásne Zlaté pásmo.

Máme veľkú radosť a srdečne gratulujeme!

 

Schneiderova Trnava a naše úspešné huslistky, 19. 4. 2024

19. apríla 2024 sa na pôde Základnej umeleckej školy Mikuláša Schneidera Trnavského v Trnave uskutočnil 23. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže žiakov základných umeleckých škôl Schneiderova Trnava. V tento deň sa  súťažilo v sólovej hre na husliach.

Súťaže sa s entuziazmom a úspešným výsledkom zúčastnilo sedem žiačok z husľovej triedy PaedDr. Ľubomíry Záhradníkovej, PhD., DiS. art.

V zlatom pásme sa umiestnila Vivien Ševečková (II. veková  kategória); v striebornom pásme Hana Fialová (II. kategória), Stela Uričová (II. kategória), Helena Pallová (III. kategória), Margaréta Poliačiková (V. kategória); v bronzovom pásme Naďa Kúdelová (II. kategória), Simona Šefčíková (IV. kategória). Úspešným huslistkám patrí srdečná gratulácia.

Súťažiace huslistky sprevádzala na klavíri Mgr. art. Lýdia Cibulová, ArtD., ktorá bola v rámci II. kategórie ocenená ako najlepší korepetítor.

Vďaka materiálu od rodičov žiačok (fotografie a videonahrávky) sme mohli pripraviť krátke video, v ktorom Vám priblížime atmosféru súťaže, predstavíme jednotlivé žiačky a ich hudobné výkony.

Schneiderova Trnava 2024 – klavír

Celoslovenská interpretačná súťaž Schneiderova Trnava

V dňoch 18. a 19. apríla 2024 sa uskutočnil 23. ročník prestížnej Celoslovenskej interpretačnej súťaže Schneiderova Trnava, na ktorú sa pod vedením svojich pedagógov poctivo pripravovali aj naši žiaci. Súťažilo sa v troch kategóriách, – v sólovej hre na husliach, v sólovej hre na klavíri a v komornej hre. Naši žiaci podali počas dvoch súťažných dní výborné výkony, o čom svedčí aj fakt, že všetci zúčastnení boli ocenení.

V hre na klavíri úspešne reprezentovala našu školu Laura Ševečková z triedy Mgr. Andrey Smolkovej (1. kategória), ktorú odborná porota ocenila zlatým pásmom a Andrej Mojžiš (3. kategória) z triedy Ivana Kosku,DMA,  ktorý získal strieborné pásmo.

Máme veľkú radosť a úspešným žiakom a ich pedagógom srdečne gratulujeme!

Bližšiu informáciu o úspechu našich huslistov prinesieme v samostatnom príspevku.

Úspech našich žiačok v OK Hviezdoslavovho Kubína 2024

Máme za sebou okresné kolá celoštátnej postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy, v ktorých predviedli svoje recitátorské umenie aj dve naše šikovné žiačky LDO z triedy pani učiteľky Stanky Koníčkovej.

Ajmirka Michalová získala v prednese poézie 2. miesto (3. kategória) a Rebecca Mrázová si prednesom prózy vysúťažila 1. miesto v 4. kategórii a postupuje na krajské kolo do Modry.

Obom dievčatám aj ich pani učiteľke zo srdca gratulujeme!

Celoslovenská violončelová súťaž Gustáva Večerného, Hlohovec 21. 3. – 22. 3. 2024

V dňoch 21. a 22. marca sa v ZUŠ Hlohovec uskutočnil 1. ročník Celoslovenskej violončelovej súťaže Gustáva Večerného. Našu ZUŠ úspešne reprezentovali žiaci z triedy Mgr. art. Magdalény Milčíkovej – Šimon Koóš, Eliška Lakatošová a Jakub Dolný. Máme veľkú radosť, že každý z nich si zo súťaže priniesol krásne ocenenie. Vyhlásenie výsledkov sa konalo v Empírovom divadle Hlohovského zámku. Tu sú naši víťazi:

Šimon Koóš – prípravný ročník:

 • zlaté pásmo (1. kategória)
 • Cena pre najmladšieho účastníka

Eliška Lakatošová – 2. ročník:

 • strieborné pásmo (2. kategória)

Jakub Dolný – 4. ročník:

 • zlaté pásmo (2. kategória)
 • absolútny víťaz 2. kategórie
 • Cena primátora mesta Hlohovec

Našich súťažiacich na klavíri sprevádzali pani korepetítorky Zuzana Bereníková a Mgr. art. Lýdia Cibulová, ArtD.

Srdečne gratulujeme!

FOTOGALÉRIA

Čarovná flauta 2023

V dňoch 22. a 23. novembera 2023 sa v Nižnej na Orave konala celoslovenská súťaž v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch. Našu školu na nej reprezentovali tri žiačky z triedy pani učiteľky Mgr. Ivany Fülöpovej – Emmka Ion, Nelka Paščáková a Katarína Smolková. Dievčatá za sprievodu pani učiteľky Mgr. art. Márie Ion Fedorovej podali výborný výkon a získali v hre na zobcovej a priečnej flaute krásne ocenenia:

Emma Ion – 2. miesto (zobcová flauta, 2. kategória)

Nela Paščáková  – 1. miesto (priečna flauta, 3. kategória)

Katarína Smolková – 2. miesto (priečna flauta, 4. kategória)

Srdečne gratulujeme!

Kupeckého svet, 30. 6. 2023

Aj tento rok sa žiaci VO z tried Mgr. art. DaniceTykovej, akademickej maliarky Júlie Piačkovej a Mgr. Frederyka Piačku zapojili do 9. ročníka medzinárodnej súťaže v portrétnej tvorbe –Kupeckého svet a získali viaceré pekné ocenenia. Prinášame Vám výsledkovú listinu s menami úspešných žiakov, ktorým srdečne gratuluje!

Výsledková listina z výtvarnej súťaže Kupeckého svet

I. KATEGÓRIA: 6 až 10-ročný žiak ZUŠ

 1. Igor Virostko, ZUŠ E.Suchoňa v PK
 2. Karolína Čierna, ZUŠ E.Suchoňa v PK
 3. Natália Hlúšková, ZUŠ E.Suchoňa v PK

Cena ZŠ Jána Kupeckého: Matej Horváth, ZUŠ E.Suchoňa v PK

II. KATEGÓRIA: 11 až 15-ročný žiak ZUŠ

 1. Barbora Petreková, ZUŠ E.Suchoňa v PK
 2. Zuzana Bozáňová, ZUŠ E.Suchoňa v PK
 3. Richard Kujovič, ZUŠ E.Suchoňa v PK

Cena Malokarpatského múzea v Pezinku: Nikola Lempochnerová, ZUŠ E.Suchoňa v PK

Cena ZŠ Jána Kupeckého: Liliana Kleinová, ZUŠ E.Suchoňa v PK

V galérii si môžete pozrieť víťazné práce.

Luigi Legnani Young Guitarist’s Competition 2023

2. júna 2023 sa konala v Základnej umeleckej škole Ferenca Liszta v Štúrove medzinárodná gitarová súťaž Luigi Legnani Young Guitarist’s Competition 2023, na ktorej sa zúčastnil aj náš žiak Matúško Molnár z triedy pani učiteľky Mgr. Heleny Roglovej. V silnej konkurencii sa mu podarilo získať krásne strieborné pásmo v 1. kategórii.

Srdečne gratulujeme!

Nitrianska lutna 2023

Dňa 26. 5. 2023 sa v Nitre na ZUŠ J. Rosinského uskutočnil 23. ročník celoslovenskej hudobno-interpretačnej súťaže NITRIANSKA LUTNA.

Našu školu v nej úspešne reprezentovali viacerí žiaci: Emma Ion, Natália Brezinová a Katarína Smolková, všetky z flautovej triedy Mgr. I. Fülöpovej s korepetíciou Mgr. art. Márie Ion Fedorovej. V hre na saxofón Julián Havlík z triedy Mariána Mráza, DiS. art., ktorého na klavíri sprevádzala Mgr. art. Katarína Schaubmarová.

1. miesto v I. kategórii v hre na zobcovú flautu získala Emma Ion,

3. miesto v III. kategórii v hre na drevené a plechové dychové nástroje získala Katarína Smolková

Čestné uznanie v III. kategórii bolo udelené Juliánovi Havlíkovi

Diplom za úspešnú pedagogickú prípravu si prevzala aj Mgr. Ivana Fülöpová.

Všetkým žiakom a ich pedagógom srdečne gratulujeme!

PIANOFORTE 2023

Vo štvrtok 25. mája sa v Starej Ľubovni konala súťaž v sólovej hre na klavíri, určená mladým talentovaným klaviristom do 19 rokov. Našu školu v nej úspešne reprezentoval Andrej Mojžiš z triedy pána učiteľa Ivana Kosku a získal strieborné pásmo, ako aj Cenu garantky súťaže.

Tešíme sa a srdečne gratulujeme!

SaxoKlarinetiáda Bojnice, 25. 5. 2023

Vo štvrtok 25. 5. sa konala v Bojniciach celoslovenská súťaž v hre na dychových nástrojoch, ktorej sa úspešne zúčastnili aj traja žiaci z triedy pána učiteľa Mariána Mráza, DiS. art. Všetci súťažili v tretej kategórii. Na klavíri ich sprevádzala Mgr. art. Katarína Schaubmarová.

Eliška Bišťanová získala zlaté pásmo
Peter Berta – strieborné pásmo
Julián Havlík – bronzové pásmo.

Ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy a srdečne gratulujeme!

FRIENDLY BANDY 2023

V dňoch 23. a 24. 5. sa v Slovenskom Grobe konal 1. ročník celoslovenskej súťaže detských a mládežníckych kapiel FRIENDLY BANDY 2023, ktorej sa zúčastnila aj naša školská kapela Bozen Band. Kapelu vedú dvaja dvaja mladí pedagógovia – Mgr. Juraj Šušaník a Damián Chovanec, DiS. art. Na súťaži sa predstavili so skladbami P. Edge – The Right Lady a Sting – Englishman in New York. Za svoj výkon získali v kategórii B1 strieborné pásmo.

Tešíme sa z úspechu a všetkým členom kapely a ich pedagógom gratulujeme!

Malokarpatský slávik – finále, 13. 5. 2023

Dňa 13. 5. nás potešil ďalší krásny úspech našej šikovnej speváčky Nelky Ančicovej z triedy pani učiteľky Mgr. Evy Rosenberger ml.

Vo finále speváckej súťaže Malokarpatský slávik získala úžasné 2. miesto a za odmenu si mohla zaspievať s doprovodom kapely.

Nelke a jej pani učiteľke srdečne gratulujeme!

Za hranicou pohybu – tanečná súťaž 12. 5. 2023

V piatok 12. 5. sa naše tanečnice z triedy pani učiteľky Mgr. Kataríny Džoganíkovej zúčastnili tanečnej súťaže „Za hranicou pohybu“ v Nitre. Súťažili s tromi choreografiami a v silnej konkurencii si vytancovali dve krásne ocenenia. Za choreografiu All ALONE v kategórii OPEN A DVK SKUPINA im poraota udelila skvelé 2. miesto a s choreografiou Mučača v kategórii OPEN ADVK FORMÁCIA obsadili 3. miesto.

Veľmi sa tešíme a srdečne gratulujeme!


Celoslovenská interpretačná súťaž ZUŠ v sólovej hre na husliach – Schneiderova Trnava 2023

Súťaže majú zmysel vtedy, ak v nich nejde o víťazstvo nad inými, ale o sebapoznanie, sebazdokonaľovanie a prekonávanie seba samého.

S takýmto cieľom sa zúčastnilo sedem žiačok z triedy PaedDr. Ľubomíry Záhradníkovej, PhD., DiS. art. Celoslovenskej interpretačnej súťaže ZUŠ Schneiderova Trnava – v sólovej hre na husliach. Súťaž sa uskutočnila v Trnave 21. apríla 2023. Cieľavedomá práca priniesla žiačkam ovocie nielen vo forme krásnych výsledkov, ale predovšetkým v hudobnom a osobnostnom rozvoji:

Vivien Ševečková (I. kategória) – zlaté pásmo,
Naďa Kúdelová (I. kategória) – strieborné pásmo,
Helena Pallová (II. kategória) – zlaté pásmo,
Stela Uričová (II. kategória) – strieborné pásmo,
Hana Fialová (II. kategória) – bronzové pásmo,
Simona Šefčíková (III. kategória) – bronzové pásmo,
Margaréta Poliačiková (III. kategória) – bronzové pásmo.

Srdečne gratulujeme a prajeme veľa tvorivých síl pri ďalšom rozvíjaní vzácneho a ducha zušľachťujúceho daru – hudobného potenciálu.
Zároveň Vás pozývame pozrieť si krátku videonahrávku približujúcu súťažnú atmosféru.

Klavírna súťažná prehliadka Sládkovičovo, 28. 4. 2023

Dňa 28. 4. 2023 sa konala Klavírna súťažná prehliadka v Sládkovičove, na ktorej sa zúčastnili aj naši žiaci a získali krásne ocenenia:

Laura Ševečková z triedy pani učiteľky Andrey Smolkovej bola v rámci 1. kategórie ocenená zlatým pásmom a Andrej Mojžiš z triedy pána učiteľa Ivana Kosku získal v 6. kategórii taktiež zlaté pásmo a zároveň sa stal absolútnym laureátom 6. kategórie.

Srdečne gratulujeme!

 

Mia festival 2023

Dňa 1. 4. sa v športovej hale Pezinok konala tanečná súťaž Mia festival 2023. Súťaže sa zúčastnilo 24 tanečných skupín.
ZUŠ Pezinok sa v štýle contemporary – moderný tanec umiestnila na peknom
5. mieste.
Pani učiteľke Mgr. Kataríne Džoganíkovej a šikovným tanečniciam srdečne gratulujeme!

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

31.3. sa žiaci nášho literárno-dramatického odboru z tried Mgr. Stanislavy Koníčkovej a Mgr. Radky Kukurugyovej zúčastnili okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín.
Ajmira Michalová získala 3. miesto v II. kategórii a Richard Gašparovič sa s Nelkou Pilkovou delili o 2. miesto v III. kategórii.
Srdečne blahoželáme!

 

 

Celoslovenská súťaž v hre na bicích nástrojoch Borákova Prievidza

Krásny úspech nášho žiaka!

 1. 3. 2023 sa náš žiak Natanael Comendant z triedy pána učiteľa Mgr. Juraja Šušaníka zúčastnil celoslovenskej súťaže v hre na bicích nástrojoch Borákova Prievidza 2023. Súťažil v C kategórii od 13 do 15 rokov v dvoch disciplínach. V silnej konkurencii získal:
 • v súťažnej disciplíne Hra na melodický bicí nástroj (xylofón) zlaté pásmo
 • v súťažnej disciplíne Hra na malý bubon a biciu súpravu strieborné pásmo

Máme veľkú radosť a srdečne gratulujeme!

 

 

Beniakove Chynorany 2022

Beniakove Chynorany – celoslovenská súťaž v prednese poézie

V dňoch 2. – 4. decembra 2022 sa konalo celoslovenské kolo súťaže v prednese poézie Beniakove Chynorany. Za našu školu sa doň prebojovala Nelka Pilková z triedy pani učiteľky Mgr. Stanky Koníčkovej a získala krásne 3. miesto (prvá kategória).

Nelke aj pani učiteľke srdečne gratulujeme!

 

 

Dni Miloša Ruppeldta

Naše žiačky opäť úspešné!

Dievčatá Emmka IonNatálka Brezinová z triedy pani učiteľky Mgr. Ivany Fülöpovej už po tretíkrát v tomto školskom roku úspešne reprezentovali našu školu.

30.11. 2022 sa zúčastnili súťaže základných umeleckých škôl „Dni Miloša Ruppeldta“ v sólovej hre na dychových nástrojoch. Emmka získala krásne 2. miesto v prvej kategórii a Natálka čestné uznanie v druhej kategórii. Vďaka patrí aj pani učiteľke Mgr. art. Márii Fedorovej, ktorá dievčatá sprevádzala na klavíri.

Srdečne gratulujeme!

Pozývame Vás pozrieť si fotografie

 

Čarovná flauta – celoslovenská súťaž v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch

23. novembera 2022 sa v Nižnej na Orave konala celoslovenská súťaž v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch. Našu školu reprezentovali dve žiačky z triedy pani učiteľky Mgr. Ivany Fülöpovej – Emmka Ion a Natálka Brezinová. Obe dievčatá za sprievodu pani učiteľky Mgr. art. Márie Fedorovej podali krásny výkon a získali v hre na zobcovej flaute ocenenia:
Emmka Ion získala 1. miesto v prvej kategórii
Natálka Brezinová obsadila 3. miesto v druhej kategórii
Gratulujeme!

Pozývame Vás pozrieť si fotografie

 

Beniakove Chynorany 2022

Dňa 3.11. 2022 sa v Modre uskutočnilo výberové kolo na Celoslovenský festival poézie „Beniakove Chynorany“.

Nelka Pilková z triedy pani učiteľky Mgr. Stanislavy Koníčkovej získala v 1. kategórii krásne 2. miesto. Srdečne Gratulujeme!

Celoslovenská súťaž Mladí klaviristi 2022

25. 10. 2022 sa konala celoslovenská súťaž v hre na klavíri Mladí klaviristi.
Našu školu na nej úspešne reprezentoval Ivan Mojžiš z triedy pani učiteľky Mgr. art. Márie Fedorovej.
V prvej kategórii získal krásne 2. miesto. Gratulujeme!

Celoslovenská interpretačná súťaž Schneiderova Trnava

20. októbra 2022 sa v Trnave uskutočnila Celoslovenská interpretačná súťaž Schneiderova Trnava. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách – v sólovej hre na husliach a v sólovej hre na klavíri. V oboch kategóriách mala naša škola zastúpenie.

V hre na klavíri úspešne reprezentovali našu školu žiaci z triedy Mgr. art. Márie Fedorovej: Ivan Mojžiš (1. kategória), ktorého odborná porota ocenila zlatým pásmom a Marianna Gubricová (3. kategória), ktorá získala strieborné pásmo.

V hre na husliach sa súťaže zúčastnili Vivien ŠevečkováMargaréta Poliačiková z triedy PaedDr. Ľubomíry Záhradníkovej, PhD., DiS. art.

Obidve dievčatá podali kvalitný výkon – za klavírneho sprievodu Mgr. art. Lýdie Cibulovej – a získali aj adekvátne ocenenie. Vivien (súťažiaca v 1. kategórii) sa umiestnila v zlatom pásme, a Margarétka (súťažiaca v IV. kategórii) sa umiestnila v striebornom pásme.

Všetkým úspešným žiakom a ich pedagógom patrí veľká gratulácia a srdečné poďakovanie!

Pozývame Vás pozrieť si fotografie súťažiacich a krátku videoprezentáciu zo súťaže našich huslistiek.

Medzinárodná súťaž Talents for Europe 2022

 

Gitarová súťaž La guitaromanie 2022

 

Zahrajže mi, píšťalôčka – súťaž v hre na zobcových flautách

27. ročník Heranovy Mezinárodní violoncellové soutěže

21. – 23. 4. 2022 , Ústí nad Orlicí, Česká republika,

žiak Jakub Dolný – violončelo – 2. ročník

Čestné uznání II. stupně

pedagóg: Mgr. art. Magdaléna Milčiková

Krajská prehliadka detskej dramatickej tvorivosti:

Stretnutie s malou Táliou v Senci
– žiaci z LDO
– Divadelný súbor Cez dierkovú kľučku.

S predstavením „V našom meste“ (adaptácia knihy Andreay Gregušovej) obsadili prvé miesto a súbor postupuje na celoslovenskú prehliadku do Šale.

réžia: Stanislava Koníčková a kolektív

hrajú:
Nicole Strnisková, Richard Gašparovič, Júlia Pullmanová, Matej Kučera, Gabriela Filípková, Matúš Keanu Kealoha, Rebeka Kováčová, Viktória Markovičová, Nela Pilková, Natália Gnojčáková, Rebecca Mrázová

Pedagóg: Mgr. Stanislava Koníčková

Dni Miloša Ruppeldta

Ludwig Ježík v II. kat. získal Čestné uznanie na Celoslovenskej súťaži v Bratislave v klasickom speve :
Dni Miloša Ruppeldta

pedagóg:  Mgr. Eva Rosenberger, DiS. art.

Čarovná flauta

Naša žiačka 1. ročníka Natálka Brezinová, z triedy
pani učiteľky Ivany Fülöpovej, sa zúčastnila videonahrávkou celoslovenskej súťaže Čarovná flauta.
Vo svojej kategórii získala krásne 3. miesto.
Na klavíri Natálku sprevádzala pani učiteľka Mária Fedorová.
Srdečne blahoželáme a tešíme sa z Natálkinho úspechu.

Celoslovenské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

27. – 30. 10. 2021 v Dolnom Kubíne.

Natália Noskovičová
bronzové pásmo (5. kategória – prednes prózy).

Pedagóg: Mgr. Stanislava Koníčková

Krajské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín v DK Ružinov

Rebecca Mrázová
2.miesto v prednese prózy (3.kategória)

Richard Gašparovič
2. Miesto v prednese poézie (2.kategória)

Natália Noskovičová
2. miesto s návrhom na postup na celoslovenskú prehliadku Hviezdoslavov Kubín (5. kategória prednes prózy)

Natália Noskovičová sa minulý rok zapojila do literárnej súťaže Medziriadky s poviedkou Jadierka a bola vybraná medzi 50 finalistov, ktorí boli pozvaní na letnú školu literatúry ktorá sa uskutočnila v auguste 2021.

pedagóg: Mgr. Stanislava Koníčková