Čarovná flauta 2023

V dňoch 22. a 23. novembera 2023 sa v Nižnej na Orave konala celoslovenská súťaž v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch. Našu školu na nej reprezentovali tri žiačky z triedy pani učiteľky Mgr. Ivany Fülöpovej – Emmka Ion, Nelka Paščáková a Katarína Smolková. Dievčatá za sprievodu pani učiteľky Mgr. art. Márie Ion Fedorovej podali výborný výkon a získali v hre na zobcovej a priečnej flaute krásne ocenenia:

Emma Ion – 2. miesto (zobcová flauta, 2. kategória)

Nela Paščáková  – 1. miesto (priečna flauta, 3. kategória)

Katarína Smolková – 2. miesto (priečna flauta, 4. kategória)

Srdečne gratulujeme!

Kupeckého svet, 30. 6. 2023

Aj tento rok sa žiaci VO z tried Mgr. art. DaniceTykovej, akademickej maliarky Júlie Piačkovej a Mgr. Frederyka Piačku zapojili do 9. ročníka medzinárodnej súťaže v portrétnej tvorbe –Kupeckého svet a získali viaceré pekné ocenenia. Prinášame Vám výsledkovú listinu s menami úspešných žiakov, ktorým srdečne gratuluje!

Výsledková listina z výtvarnej súťaže Kupeckého svet

I. KATEGÓRIA: 6 až 10-ročný žiak ZUŠ

  1. Igor Virostko, ZUŠ E.Suchoňa v PK
  2. Karolína Čierna, ZUŠ E.Suchoňa v PK
  3. Natália Hlúšková, ZUŠ E.Suchoňa v PK

Cena ZŠ Jána Kupeckého: Matej Horváth, ZUŠ E.Suchoňa v PK

II. KATEGÓRIA: 11 až 15-ročný žiak ZUŠ

  1. Barbora Petreková, ZUŠ E.Suchoňa v PK
  2. Zuzana Bozáňová, ZUŠ E.Suchoňa v PK
  3. Richard Kujovič, ZUŠ E.Suchoňa v PK

Cena Malokarpatského múzea v Pezinku: Nikola Lempochnerová, ZUŠ E.Suchoňa v PK

Cena ZŠ Jána Kupeckého: Liliana Kleinová, ZUŠ E.Suchoňa v PK

V galérii si môžete pozrieť víťazné práce.

Luigi Legnani Young Guitarist’s Competition 2023

2. júna 2023 sa konala v Základnej umeleckej škole Ferenca Liszta v Štúrove medzinárodná gitarová súťaž Luigi Legnani Young Guitarist’s Competition 2023, na ktorej sa zúčastnil aj náš žiak Matúško Molnár z triedy pani učiteľky Mgr. Heleny Roglovej. V silnej konkurencii sa mu podarilo získať krásne strieborné pásmo v 1. kategórii.

Srdečne gratulujeme!

Nitrianska lutna 2023

Dňa 26. 5. 2023 sa v Nitre na ZUŠ J. Rosinského uskutočnil 23. ročník celoslovenskej hudobno-interpretačnej súťaže NITRIANSKA LUTNA.

Našu školu v nej úspešne reprezentovali viacerí žiaci: Emma Ion, Natália Brezinová a Katarína Smolková, všetky z flautovej triedy Mgr. I. Fülöpovej s korepetíciou Mgr. art. Márie Ion Fedorovej. V hre na saxofón Julián Havlík z triedy Mariána Mráza, DiS. art., ktorého na klavíri sprevádzala Mgr. art. Katarína Schaubmarová.

1. miesto v I. kategórii v hre na zobcovú flautu získala Emma Ion,

3. miesto v III. kategórii v hre na drevené a plechové dychové nástroje získala Katarína Smolková

Čestné uznanie v III. kategórii bolo udelené Juliánovi Havlíkovi

Diplom za úspešnú pedagogickú prípravu si prevzala aj Mgr. Ivana Fülöpová.

Všetkým žiakom a ich pedagógom srdečne gratulujeme!

PIANOFORTE 2023

Vo štvrtok 25. mája sa v Starej Ľubovni konala súťaž v sólovej hre na klavíri, určená mladým talentovaným klaviristom do 19 rokov. Našu školu v nej úspešne reprezentoval Andrej Mojžiš z triedy pána učiteľa Ivana Kosku a získal strieborné pásmo, ako aj Cenu garantky súťaže.

Tešíme sa a srdečne gratulujeme!

SaxoKlarinetiáda Bojnice, 25. 5. 2023

Vo štvrtok 25. 5. sa konala v Bojniciach celoslovenská súťaž v hre na dychových nástrojoch, ktorej sa úspešne zúčastnili aj traja žiaci z triedy pána učiteľa Mariána Mráza, DiS. art. Všetci súťažili v tretej kategórii. Na klavíri ich sprevádzala Mgr. art. Katarína Schaubmarová.

Eliška Bišťanová získala zlaté pásmo
Peter Berta – strieborné pásmo
Julián Havlík – bronzové pásmo.

Ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy a srdečne gratulujeme!

FRIENDLY BANDY 2023

V dňoch 23. a 24. 5. sa v Slovenskom Grobe konal 1. ročník celoslovenskej súťaže detských a mládežníckych kapiel FRIENDLY BANDY 2023, ktorej sa zúčastnila aj naša školská kapela Bozen Band. Kapelu vedú dvaja dvaja mladí pedagógovia – Mgr. Juraj Šušaník a Damián Chovanec, DiS. art. Na súťaži sa predstavili so skladbami P. Edge – The Right Lady a Sting – Englishman in New York. Za svoj výkon získali v kategórii B1 strieborné pásmo.

Tešíme sa z úspechu a všetkým členom kapely a ich pedagógom gratulujeme!

Malokarpatský slávik – finále, 13. 5. 2023

Dňa 13. 5. nás potešil ďalší krásny úspech našej šikovnej speváčky Nelky Ančicovej z triedy pani učiteľky Mgr. Evy Rosenberger ml.

Vo finále speváckej súťaže Malokarpatský slávik získala úžasné 2. miesto a za odmenu si mohla zaspievať s doprovodom kapely.

Nelke a jej pani učiteľke srdečne gratulujeme!

Za hranicou pohybu – tanečná súťaž 12. 5. 2023

V piatok 12. 5. sa naše tanečnice z triedy pani učiteľky Mgr. Kataríny Džoganíkovej zúčastnili tanečnej súťaže „Za hranicou pohybu“ v Nitre. Súťažili s tromi choreografiami a v silnej konkurencii si vytancovali dve krásne ocenenia. Za choreografiu All ALONE v kategórii OPEN A DVK SKUPINA im poraota udelila skvelé 2. miesto a s choreografiou Mučača v kategórii OPEN ADVK FORMÁCIA obsadili 3. miesto.

Veľmi sa tešíme a srdečne gratulujeme!


Celoslovenská interpretačná súťaž ZUŠ v sólovej hre na husliach – Schneiderova Trnava 2023

Súťaže majú zmysel vtedy, ak v nich nejde o víťazstvo nad inými, ale o sebapoznanie, sebazdokonaľovanie a prekonávanie seba samého.

S takýmto cieľom sa zúčastnilo sedem žiačok z triedy PaedDr. Ľubomíry Záhradníkovej, PhD., DiS. art. Celoslovenskej interpretačnej súťaže ZUŠ Schneiderova Trnava – v sólovej hre na husliach. Súťaž sa uskutočnila v Trnave 21. apríla 2023. Cieľavedomá práca priniesla žiačkam ovocie nielen vo forme krásnych výsledkov, ale predovšetkým v hudobnom a osobnostnom rozvoji:

Vivien Ševečková (I. kategória) – zlaté pásmo,
Naďa Kúdelová (I. kategória) – strieborné pásmo,
Helena Pallová (II. kategória) – zlaté pásmo,
Stela Uričová (II. kategória) – strieborné pásmo,
Hana Fialová (II. kategória) – bronzové pásmo,
Simona Šefčíková (III. kategória) – bronzové pásmo,
Margaréta Poliačiková (III. kategória) – bronzové pásmo.

Srdečne gratulujeme a prajeme veľa tvorivých síl pri ďalšom rozvíjaní vzácneho a ducha zušľachťujúceho daru – hudobného potenciálu.
Zároveň Vás pozývame pozrieť si krátku videonahrávku približujúcu súťažnú atmosféru.

Klavírna súťažná prehliadka Sládkovičovo, 28. 4. 2023

Dňa 28. 4. 2023 sa konala Klavírna súťažná prehliadka v Sládkovičove, na ktorej sa zúčastnili aj naši žiaci a získali krásne ocenenia:

Laura Ševečková z triedy pani učiteľky Andrey Smolkovej bola v rámci 1. kategórie ocenená zlatým pásmom a Andrej Mojžiš z triedy pána učiteľa Ivana Kosku získal v 6. kategórii taktiež zlaté pásmo a zároveň sa stal absolútnym laureátom 6. kategórie.

Srdečne gratulujeme!

 

Mia festival 2023

Dňa 1. 4. sa v športovej hale Pezinok konala tanečná súťaž Mia festival 2023. Súťaže sa zúčastnilo 24 tanečných skupín.
ZUŠ Pezinok sa v štýle contemporary – moderný tanec umiestnila na peknom
5. mieste.
Pani učiteľke Mgr. Kataríne Džoganíkovej a šikovným tanečniciam srdečne gratulujeme!

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

31.3. sa žiaci nášho literárno-dramatického odboru z tried Mgr. Stanislavy Koníčkovej a Mgr. Radky Kukurugyovej zúčastnili okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín.
Ajmira Michalová získala 3. miesto v II. kategórii a Richard Gašparovič sa s Nelkou Pilkovou delili o 2. miesto v III. kategórii.
Srdečne blahoželáme!

 

 

Celoslovenská súťaž v hre na bicích nástrojoch Borákova Prievidza

Krásny úspech nášho žiaka!

  1. 3. 2023 sa náš žiak Natanael Comendant z triedy pána učiteľa Mgr. Juraja Šušaníka zúčastnil celoslovenskej súťaže v hre na bicích nástrojoch Borákova Prievidza 2023. Súťažil v C kategórii od 13 do 15 rokov v dvoch disciplínach. V silnej konkurencii získal:
  • v súťažnej disciplíne Hra na melodický bicí nástroj (xylofón) zlaté pásmo
  • v súťažnej disciplíne Hra na malý bubon a biciu súpravu strieborné pásmo

Máme veľkú radosť a srdečne gratulujeme!

 

 

Beniakove Chynorany 2022

Beniakove Chynorany – celoslovenská súťaž v prednese poézie

V dňoch 2. – 4. decembra 2022 sa konalo celoslovenské kolo súťaže v prednese poézie Beniakove Chynorany. Za našu školu sa doň prebojovala Nelka Pilková z triedy pani učiteľky Mgr. Stanky Koníčkovej a získala krásne 3. miesto (prvá kategória).

Nelke aj pani učiteľke srdečne gratulujeme!

 

 

Dni Miloša Ruppeldta

Naše žiačky opäť úspešné!

Dievčatá Emmka IonNatálka Brezinová z triedy pani učiteľky Mgr. Ivany Fülöpovej už po tretíkrát v tomto školskom roku úspešne reprezentovali našu školu.

30.11. 2022 sa zúčastnili súťaže základných umeleckých škôl „Dni Miloša Ruppeldta“ v sólovej hre na dychových nástrojoch. Emmka získala krásne 2. miesto v prvej kategórii a Natálka čestné uznanie v druhej kategórii. Vďaka patrí aj pani učiteľke Mgr. art. Márii Fedorovej, ktorá dievčatá sprevádzala na klavíri.

Srdečne gratulujeme!

Pozývame Vás pozrieť si fotografie

 

Čarovná flauta – celoslovenská súťaž v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch

23. novembera 2022 sa v Nižnej na Orave konala celoslovenská súťaž v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch. Našu školu reprezentovali dve žiačky z triedy pani učiteľky Mgr. Ivany Fülöpovej – Emmka Ion a Natálka Brezinová. Obe dievčatá za sprievodu pani učiteľky Mgr. art. Márie Fedorovej podali krásny výkon a získali v hre na zobcovej flaute ocenenia:
Emmka Ion získala 1. miesto v prvej kategórii
Natálka Brezinová obsadila 3. miesto v druhej kategórii
Gratulujeme!

Pozývame Vás pozrieť si fotografie

 

Beniakove Chynorany 2022

Dňa 3.11. 2022 sa v Modre uskutočnilo výberové kolo na Celoslovenský festival poézie „Beniakove Chynorany“.

Nelka Pilková z triedy pani učiteľky Mgr. Stanislavy Koníčkovej získala v 1. kategórii krásne 2. miesto. Srdečne Gratulujeme!

Celoslovenská súťaž Mladí klaviristi 2022

25. 10. 2022 sa konala celoslovenská súťaž v hre na klavíri Mladí klaviristi.
Našu školu na nej úspešne reprezentoval Ivan Mojžiš z triedy pani učiteľky Mgr. art. Márie Fedorovej.
V prvej kategórii získal krásne 2. miesto. Gratulujeme!

Celoslovenská interpretačná súťaž Schneiderova Trnava

20. októbra 2022 sa v Trnave uskutočnila Celoslovenská interpretačná súťaž Schneiderova Trnava. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách – v sólovej hre na husliach a v sólovej hre na klavíri. V oboch kategóriách mala naša škola zastúpenie.

V hre na klavíri úspešne reprezentovali našu školu žiaci z triedy Mgr. art. Márie Fedorovej: Ivan Mojžiš (1. kategória), ktorého odborná porota ocenila zlatým pásmom a Marianna Gubricová (3. kategória), ktorá získala strieborné pásmo.

V hre na husliach sa súťaže zúčastnili Vivien ŠevečkováMargaréta Poliačiková z triedy PaedDr. Ľubomíry Záhradníkovej, PhD., DiS. art.

Obidve dievčatá podali kvalitný výkon – za klavírneho sprievodu Mgr. art. Lýdie Cibulovej – a získali aj adekvátne ocenenie. Vivien (súťažiaca v 1. kategórii) sa umiestnila v zlatom pásme, a Margarétka (súťažiaca v IV. kategórii) sa umiestnila v striebornom pásme.

Všetkým úspešným žiakom a ich pedagógom patrí veľká gratulácia a srdečné poďakovanie!

Pozývame Vás pozrieť si fotografie súťažiacich a krátku videoprezentáciu zo súťaže našich huslistiek.

Medzinárodná súťaž Talents for Europe 2022

 

Gitarová súťaž La guitaromanie 2022

 

Zahrajže mi, píšťalôčka – súťaž v hre na zobcových flautách

27. ročník Heranovy Mezinárodní violoncellové soutěže

21. – 23. 4. 2022 , Ústí nad Orlicí, Česká republika,

žiak Jakub Dolný – violončelo – 2. ročník

Čestné uznání II. stupně

pedagóg: Mgr. art. Magdaléna Milčiková

Krajská prehliadka detskej dramatickej tvorivosti:

Stretnutie s malou Táliou v Senci
– žiaci z LDO
– Divadelný súbor Cez dierkovú kľučku.

S predstavením „V našom meste“ (adaptácia knihy Andreay Gregušovej) obsadili prvé miesto a súbor postupuje na celoslovenskú prehliadku do Šale.

réžia: Stanislava Koníčková a kolektív

hrajú:
Nicole Strnisková, Richard Gašparovič, Júlia Pullmanová, Matej Kučera, Gabriela Filípková, Matúš Keanu Kealoha, Rebeka Kováčová, Viktória Markovičová, Nela Pilková, Natália Gnojčáková, Rebecca Mrázová

Pedagóg: Mgr. Stanislava Koníčková

Dni Miloša Ruppeldta

Ludwig Ježík v II. kat. získal Čestné uznanie na Celoslovenskej súťaži v Bratislave v klasickom speve :
Dni Miloša Ruppeldta

pedagóg:  Mgr. Eva Rosenberger, DiS. art.

Čarovná flauta

Naša žiačka 1. ročníka Natálka Brezinová, z triedy
pani učiteľky Ivany Fülöpovej, sa zúčastnila videonahrávkou celoslovenskej súťaže Čarovná flauta.
Vo svojej kategórii získala krásne 3. miesto.
Na klavíri Natálku sprevádzala pani učiteľka Mária Fedorová.
Srdečne blahoželáme a tešíme sa z Natálkinho úspechu.

Celoslovenské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

27. – 30. 10. 2021 v Dolnom Kubíne.

Natália Noskovičová
bronzové pásmo (5. kategória – prednes prózy).

Pedagóg: Mgr. Stanislava Koníčková

Krajské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín v DK Ružinov

Rebecca Mrázová
2.miesto v prednese prózy (3.kategória)

Richard Gašparovič
2. Miesto v prednese poézie (2.kategória)

Natália Noskovičová
2. miesto s návrhom na postup na celoslovenskú prehliadku Hviezdoslavov Kubín (5. kategória prednes prózy)

Natália Noskovičová sa minulý rok zapojila do literárnej súťaže Medziriadky s poviedkou Jadierka a bola vybraná medzi 50 finalistov, ktorí boli pozvaní na letnú školu literatúry ktorá sa uskutočnila v auguste 2021.

pedagóg: Mgr. Stanislava Koníčková