Zástupcovia pedagógov:

Myriam Gažová, DiS.art. – predseda rady školy
Mgr. art. Katarína Schaubmarová – podpredseda rady školy

Zástupca nepedagogických zamestnancov:

Mgr. Viera Gschwandtnerová

Delegovaní zástupcovia mesta:

Matej Farbula
Ing. Jozef Chynoranský
Mgr. Kvetoslava Štrbová
Peter Janeček

Zástupcovia rodičov:

JUDr. Monika Gašparovičová
Silvia Horváthová
Viera Nováková
Elena Marková