Skupinové vyučovanie

tanečnom odbore sa žiaci majú možnosť venovať klasickému tancu, ľudovému tancu, tanečnej gymnastike a scénickému tancu. Okrem pohybovej kultúry rozvijajú aj muzikalitu a priestorovú orientáciu na javisku. Žiaci tanečného odboru prezentujú svoje umenie na koncertoch, festivaloch, súťažiach či rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach mesta. Najväčšej obľube verejnosti sa tešia dva celovečerné koncerty tanečného odboru vo Veľkej sále Domu Kultúry, na ktorých dostanú priestor všetci tanečníci školy.

Prípravné štúdium – (2 roky)

Základné štúdium:

  • I. stupeň – (8 rokov)
  • 1. časť – primárne vzdelanie 1. – 4. ročník
  • 2. časť – nižšie sekundárne vzdelanie 1. – 4. ročník

II. stupeň – vyššie sekundárne vzdelanie 1. – 4. ročník

Pedagógovia:

Mgr. art. Martin Melník – folklórny tanec
Mgr. Katarína Džoganíková – klasický, moderný tanec, tanečná gymnastika
Myriam Gažová, DiS. art. – korepetície
Eliška Pútecová – korepetície
Mgr. art. Judit Andelová, ArtD. – korepetície

„Tanec je skrytý jazyk duše.“

Martha Graham