Milí rodičia, oboznámte sa s učebným plánom so zameraním klasický a moderný tanec v ZUŠ E.Suchoňa.

Žiaci v predškolskom veku HUDOBNO POHYBOVÁ PRÍPRAVA – TANEČNÁ PRÍPRAVA

prvá časť hodiny- pozostáva z rozcvičky, oboznamovanie sa s hudbou
(rytmus), pohyb v priestore (formácie, tanečná chôdza), rytmické cvičenia
(podupy, potlesky)

druhá časť hodiny- nacvičovanie jednoduchých tancov adekvátnych
k veku a schopnostiam žiaka

Žiaci od 7-9 rokov TANEC

prvá časť hodiny- pozostáva z rozcvičky, cvičenie pri tyči (5 základných
pozícií a iné techniky klasického tanca), precvičovanie tanečnej techniky
v priestore, pohyb v priestore(formácie), začiatočnícke akrobatické

cvičenia (mostíky, kotrmelce, premet stranou), rozvoj hudobného cítenia
(tempo, dynamika,)

druhá časť hodiny- tanečná prax (nacvičovanie tancov na vystúpenia)

Žiaci od 9 rokov TANEC

prvá časť hodiny- pozostáva z rozcvičky, tréning pri tyči (technika
klasického tanca- obtiažnosť podľa schopností žiakov), trénovanie tanečnej

techniky v priestore, pohyb v priestore(formácie), začiatočnícke
akrobatické cvičenia (mostíky, kotrmelce, premet stranou), rozvoj
hudobného cítenia (tempo, dynamika,)druhá časť hodiny- tanečná prax (nacvičovanie tancov na vystúpenia)
  • Ak učiteľ TO usúdi, že dieťa nie je dostatočne pripravené na tanečné vystúpenie aj z dôvodu častej absencie môže vystúpenie dieťaťa odložiť,
  • tak ako aj používanie balet. špičiek záleží od fyzickej a technickej kondícií (pripravenosti) žiaka.