Najbližšie talentové skúšky pre školský rok 2024/2025 sa budú konať v maji 2024.

Ponúkame štúdium v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore.

Záujemcovia o štúdium musia vypísať elektronickú prihlášku:

Postup :

  • Prosíme, aby ste vyplnili iba 1 prihlášku a vybrali si v nej študijné zamerania, o ktoré máte záujem. V prípade ak sa neviete rozhodnúť, ktoré zo študijných zameraní  bude Vaše dieťa navštevovať, napíšte do poznámky Vaše preferencie.
  • Pri vypĺňaní elektronickej prihlášky si vyberte konkrétny deň a čas prijímacej skúšky.
  • Prihlášku vypisujte s diakritikou, nakoľko tieto údaje tvoria podklad pre vysvedčenia, protokoly, programy koncertov a  podobne. Na prihlášku napíšte ročník v ZŠ, ktorý bude v nasledujúcom školskom roku, kedy bude dieťa navštevovať ZUŠ.

Prosíme, aby ste prihlášku vyplňovali podľa uvedených pokynov.

Kliknutím na odkaz

http://www.izus.sk/prihlaska_do_zus/?zus=530

zobrazíte elektronickú prihlášku do ZUŠ.

Po vyplnení formulár odošlete kliknutím na tlačidlo „Odoslať prihlášku“.

Na talentových skúškach prosíme predložiť vytlačenú a podpísanú prihlášku.