Schneiderova Trnava 2024 - Sólová hra na husliach

14. ročník Festivalu Eugena Suchoňa v Pezinku

Galakoncert tanečného odboru ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku - 17. jún 2023

Za hranicou pohybu 12.5.2023

Za hranicou pohybu 12.5.2023

Za hranicou pohybu 12.5.2023

Celoslovenská interpretačná súťaž ZUŠ v sólovej hre na husliach - Schneiderova Trnava 2023

KONCERT K 70. VÝROČIU ZALOŽENIA ZUŠ EUGEŇA SUCHOŇA V PEZINKU

Vystúpenie violončelového kvinteta v Smylovsko - Pálffyovskej kúrii Grinfeld

Celoslovenská interpretačná súťaž Schneiderova Trnava

Malé hudobné siluety, hudobný pozdrav žiakov z triedy pani učiteľky PaedDr. Ľ. Záhradníkovej, PhD., DiS.art.

Interný koncert žiakov ZUŠ - február 2022

Interný koncert žiakov ZUŠ - január 2022

Verejný koncert - január 2022

Triedna prehrávka - žiaci pani učiteľky Mgr. art. Márie Fedorovej

Vianočný koncert 2021

Vianočný interný koncert - december 2021

Interný koncert žiakov ZUŠ - december 2021

Adventný koncert 2021

Vianočný koncert 2021 hrajú žiaci pani učiteľky Renaty Kučerovej

Tanec s vločkou 2021