Malé hudobné siluety, hudobný pozdrav žiakov z triedy pani učiteľky PaedDr. Ľ. Záhradníkovej, PhD., DiS.art.

Interný koncert žiakov ZUŠ - február 2022

Interný koncert žiakov ZUŠ - január 2022

Verejný koncert - január 2022

Triedna prehrávka - žiaci pani učiteľky Mgr. art. Márie Fedorovej

Vianočný koncert 2021

Vianočný interný koncert - december 2021

Interný koncert žiakov ZUŠ - december 2021

Adventný koncert 2021

Vianočný koncert 2021 hrajú žiaci pani učiteľky Renaty Kučerovej

Tanec s vločkou 2021