Riaditeľské voľno v piatok 22. 9. 2023

Vážení rodičia, milí žiaci!

V súvislosti s uzávierkou mesta Pezinok v rámci Vinobrania 2023 udeľuje pani riaditeľka Mgr. Zuzana Andelová, DiS.art. všetkým  žiakom ZUŠ riaditeľské voľno.

Vzdelávacie poukazy

Vážení rodičia, milí žiaci! Aj v tomto školskom roku 2023/2024 Základná umelecká škola Eugena Suchoňa prijíma VZDELÁVACIE POUKAZY, ktoré môžu žiaci odovzdať svojmu triednemu učiteľovi do pondelka, 25. 9. 2023. Prosíme rodičov, aby ich pred odovzdaním podpísali. Získané finančné prostriedky budú použité na materiálne, organizačné a technické zlepšenie výučby Vašich detí (nákup, ladenie a údržba hudobných nástrojov, učebné pomôcky do všetkých umeleckých odborov, organizácia podujatí školy). Za všetky Vaše poukazy a podporu vopred srdečne ďakujeme. S pozdravom Mgr. Andrea Smolková - zástupca riaditeľa ZUŠ

Informácia o školnom