Andelová Judita judita.andel@zuspezinok.eu
Andelová Zuzana zuzana.andelova@zuspezinok.eu
Bereníková Zuzana zuzana.berenikova@zuspezinok.eu
Cibulová Lýdia lydia.cibulova@zuspezinok.eu
Čambalová Veronika veronika.cambalova@zuspezinok.eu
Džoganíková Katarína katarina.dzoganikova@zuspezinok.eu
Fülöpová Ivana ivana.fulopova@zuspezinok.eu
Gažová Myriam myriam.gazova@zuspezinok.eu
Chovanec Damián damian.chovanec@zuspezinok.eu
Ion Fedorová Mária maria.fedorova@zuspezinok.eu
Juraši Ondrej ondrej.jurasi@zuspezinok.eu
Kizić Nikola nikola.kizic@zuspezinok.eu
Klattová Andrea andrea.klattova@zuspezinok.eu
Koníčková Stanislava stanislava.konickova@zuspezinok.eu
Koska Ivan ivan.koska@zuspezinok.eu
Kosková Elena elena.koskova@zuspezinok.eu
Krupa Juraj juraj.krupa@zuspezinok.eu
Kučerová Renáta renata.kucerova@zuspezinok.eu
Kukurugyová Radka radka.kukurugyova@zuspezinok.eu
Melník Martin martin.melnik@zuspezinok.eu
Milčiková Magdaléna magdalena.milcikova@zuspezinok.eu
Mráz Marián marian.mraz@zuspezinok.eu
Neuszerová Mária maria.neuszerova@zuspezinok.eu
Pepucha Rudolf rudolf.pepucha@zuspezinok.eu
Piačka Frederik frederik.piacka@zuspezinok.eu
Piačková Júlia julia.piackova@zuspezinok.eu
Pútecová Eliška eliska.putecova@zuspezinok.eu
Roglová Helena helena.roglova@zuspezinok.eu
Rosenberger Eva eva.rosenberger@zuspezinok.eu
Schaubmarová Katarína katarina.schaubmarova@zuspezinok.eu
Smolková Andrea andrea.smolkova@zuspezinok.eu
Šesták Peter peter.sestak@zuspezinok.eu
Šušaník Juraj juraj.susanik@zuspezinok.eu
Trávničková Tatiana tatiana.travnickova@zuspezinok.eu
Tyková Danica danica.tykova@zuspezinok.eu
Wittlingerová Ľudmila ludmila.wittlingerova@zuspezinok.eu
Záhradníková Ľubomíra lubomira.zahradnikova@zuspezinok.eu