XIV. ročník Festivalu Eugena Suchoňa v Pezinku

V dňoch 26. a 27. októbra sa už po štrnástykrát stretli mladí talentovaní hudobní interpreti z celého Slovenska, víťazi celoslovenských a medzinárodných súťaží základných umeleckých škôl na XIV. ročníku Festivalu Eugena Suchoňa v Pezinku. Tento ročník bol výnimočný tým, že si pripomíname 115. výročie narodenia a 30. výročie úmrtia majstra Eugena Suchoňa. Ťažiskom FES sú dva celovečerné koncerty, na ktorých sa…

Sprievodné podujatia XIV. ročníka Festivalu Eugena Suchoňa

Účastníci FES mali možnosť v priebehu dvoch festivalových dní navštíviť aj niekoľko sprievodných podujatí. V Minigalérii Domu kultúry a na pešej zóne Radničného námestia si mohli pozrieť krásnu výstavu prác žiakov výtvarného odboru z tried Akad. mal. Júlie Piačkovej a Mgr. Frederika Piačku, inšpirovanú dielami Eugena Suchoňa. Počas piatkového dopoludnia sme napriek nepriaznivému počasiu spoločne navštívili Pezinský zámok Šimák, ktorý…