Jeden úspech za druhým – tak by sa dala jednou vetou zhodnotiť účasť našich  tanečníc z triedy pani učiteľky Kataríny Džoganíkovej v dvoch tanečných súťažiach, ktoré sa konali v krátkom slede za sebou v Pezinku a Nitre. Iste aj zásluhou originálnych choreografií si dievčatá z oboch súťaží priniesli krásne ocenenia.

28. apríla na Mia festivale v Pezinku žiačky 5. a 8. ročníka získali s comtemporary tancom Moment of memories 2. miesto a žiačky 3. ročníka za gymnastické tanečné číslo Alegria vynikajúce 1. miesto.

3. mája zabojovali dievčatá s tými istými tancami v súťaži Za hranicou pohybu v Nitre, kde si v silnej konkurencii vytancovali dve tretie miesta.

Veľká gratulácia dievčatám aj pani učiteľke!

 

Úspechy našich tanečníc

V dňoch 2. a 4. mája sa naše dva súbory LDO, ktoré vedie pani učiteľka Stanka Koníčková, zúčastnili krajskej prehliadky divadla mladých s názvom Divadelné konfrontácie 2024 v Stupave.  Na prehliadke amatérskych divadelný súborov sa predstavili s inscenáciami Vnútro-nosti a Stvorenie sveta. Máme ohromnú radosť, že za inscenáciu Stvorenie sveta získali najvyššie ocenenie –  1. miesto s priamym postupom na celoštátnu prehliadku divadla mladých FEDIM!

Srdečne gratulujeme a pani učiteľke ďakujeme za profesionálnu prípravu!

 

Divadelné konfrontácie 2024, 2. a 4. mája

24.apríla sa v Teatro Colorato v Bratislave konalo krajské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, do ktorého sa prebojovali aj naše dve šikovné a skúsené recitátorky – Rebecca Mrázová a Natália Ježíková z triedy Mgr. Stanky Koníčkovej. Obe dievčatá boli úspešné a ocenené.

Rebecca Mrázová dostala v 4. kategórii čestné uznanie za prednes prózy a Natálka Ježíková získala za divadlo poézie s názvom „Smútok je tvor s krídlami“ krásne 2. miesto s návrhom na postup do celoslovenského kola.

Srdečne gratulujeme!

 

Krajské kolo Hviezdoslavovho Kubína, 24. 4. 2024

Ďalšie ocenenie našej malej klaviristky!

Talentovaná žiačka Laura Ševečková z triedy pani Mgr. Andrey Smolkovej  sa v piatok 26. 4. zúčastnila IX. ročníka Klavírnej súťažnej prehliadky v Sládkovičove a získala v rámci druhej kategórie krásne Zlaté pásmo.

Máme veľkú radosť a srdečne gratulujeme!

 

Klavírna súťažná prehliadka v Sládkovičove, 24. 4. 2024

19. apríla 2024 sa na pôde Základnej umeleckej školy Mikuláša Schneidera Trnavského v Trnave uskutočnil 23. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže žiakov základných umeleckých škôl Schneiderova Trnava. V tento deň sa  súťažilo v sólovej hre na husliach.

Súťaže sa s entuziazmom a úspešným výsledkom zúčastnilo sedem žiačok z husľovej triedy PaedDr. Ľubomíry Záhradníkovej, PhD., DiS. art.

V zlatom pásme sa umiestnila Vivien Ševečková (II. veková  kategória); v striebornom pásme Hana Fialová (II. kategória), Stela Uričová (II. kategória), Helena Pallová (III. kategória), Margaréta Poliačiková (V. kategória); v bronzovom pásme Naďa Kúdelová (II. kategória), Simona Šefčíková (IV. kategória). Úspešným huslistkám patrí srdečná gratulácia.

Súťažiace huslistky sprevádzala na klavíri Mgr. art. Lýdia Cibulová, ArtD., ktorá bola v rámci II. kategórie ocenená ako najlepší korepetítor.

Vďaka materiálu od rodičov žiačok (fotografie a videonahrávky) sme mohli pripraviť krátke video, v ktorom Vám priblížime atmosféru súťaže, predstavíme jednotlivé žiačky a ich hudobné výkony.

Schneiderova Trnava a naše úspešné huslistky, 19. 4. 2024

Celoslovenská interpretačná súťaž Schneiderova Trnava

V dňoch 18. a 19. apríla 2024 sa uskutočnil 23. ročník prestížnej Celoslovenskej interpretačnej súťaže Schneiderova Trnava, na ktorú sa pod vedením svojich pedagógov poctivo pripravovali aj naši žiaci. Súťažilo sa v troch kategóriách, – v sólovej hre na husliach, v sólovej hre na klavíri a v komornej hre. Naši žiaci podali počas dvoch súťažných dní výborné výkony, o čom svedčí aj fakt, že všetci zúčastnení boli ocenení.

V hre na klavíri úspešne reprezentovala našu školu Laura Ševečková z triedy Mgr. Andrey Smolkovej (1. kategória), ktorú odborná porota ocenila zlatým pásmom a Andrej Mojžiš (3. kategória) z triedy Ivana Kosku,DMA,  ktorý získal strieborné pásmo.

Máme veľkú radosť a úspešným žiakom a ich pedagógom srdečne gratulujeme!

Bližšiu informáciu o úspechu našich huslistov prinesieme v samostatnom príspevku.

Schneiderova Trnava 2024 – klavír

Máme za sebou okresné kolá celoštátnej postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy, v ktorých predviedli svoje recitátorské umenie aj dve naše šikovné žiačky LDO z triedy pani učiteľky Stanky Koníčkovej.

Ajmirka Michalová získala v prednese poézie 2. miesto (3. kategória) a Rebecca Mrázová si prednesom prózy vysúťažila 1. miesto v 4. kategórii a postupuje na krajské kolo do Modry.

Obom dievčatám aj ich pani učiteľke zo srdca gratulujeme!

Úspech našich žiačok v OK Hviezdoslavovho Kubína 2024

V dňoch 21. a 22. marca sa v ZUŠ Hlohovec uskutočnil 1. ročník Celoslovenskej violončelovej súťaže Gustáva Večerného. Našu ZUŠ úspešne reprezentovali žiaci z triedy Mgr. art. Magdalény Milčíkovej – Šimon Koóš, Eliška Lakatošová a Jakub Dolný. Máme veľkú radosť, že každý z nich si zo súťaže priniesol krásne ocenenie. Vyhlásenie výsledkov sa konalo v Empírovom divadle Hlohovského zámku. Tu sú naši víťazi:

Šimon Koóš – prípravný ročník:

 • zlaté pásmo (1. kategória)
 • Cena pre najmladšieho účastníka

Eliška Lakatošová – 2. ročník:

 • strieborné pásmo (2. kategória)

Jakub Dolný – 4. ročník:

 • zlaté pásmo (2. kategória)
 • absolútny víťaz 2. kategórie
 • Cena primátora mesta Hlohovec

Našich súťažiacich na klavíri sprevádzali pani korepetítorky Zuzana Bereníková a Mgr. art. Lýdia Cibulová, ArtD.

Srdečne gratulujeme!

FOTOGALÉRIA

Celoslovenská violončelová súťaž Gustáva Večerného, Hlohovec 21. 3. – 22. 3. 2024

V dňoch 22. a 23. novembera 2023 sa v Nižnej na Orave konala celoslovenská súťaž v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch. Našu školu na nej reprezentovali tri žiačky z triedy pani učiteľky Mgr. Ivany Fülöpovej – Emmka Ion, Nelka Paščáková a Katarína Smolková. Dievčatá za sprievodu pani učiteľky Mgr. art. Márie Ion Fedorovej podali výborný výkon a získali v hre na zobcovej a priečnej flaute krásne ocenenia:

Emma Ion – 2. miesto (zobcová flauta, 2. kategória)

Nela Paščáková  – 1. miesto (priečna flauta, 3. kategória)

Katarína Smolková – 2. miesto (priečna flauta, 4. kategória)

Srdečne gratulujeme!

Čarovná flauta 2023

Aj tento rok sa žiaci VO z tried Mgr. art. DaniceTykovej, akademickej maliarky Júlie Piačkovej a Mgr. Frederyka Piačku zapojili do 9. ročníka medzinárodnej súťaže v portrétnej tvorbe –Kupeckého svet a získali viaceré pekné ocenenia. Prinášame Vám výsledkovú listinu s menami úspešných žiakov, ktorým srdečne gratuluje!

Výsledková listina z výtvarnej súťaže Kupeckého svet

I. KATEGÓRIA: 6 až 10-ročný žiak ZUŠ

 1. Igor Virostko, ZUŠ E.Suchoňa v PK
 2. Karolína Čierna, ZUŠ E.Suchoňa v PK
 3. Natália Hlúšková, ZUŠ E.Suchoňa v PK

Cena ZŠ Jána Kupeckého: Matej Horváth, ZUŠ E.Suchoňa v PK

II. KATEGÓRIA: 11 až 15-ročný žiak ZUŠ

 1. Barbora Petreková, ZUŠ E.Suchoňa v PK
 2. Zuzana Bozáňová, ZUŠ E.Suchoňa v PK
 3. Richard Kujovič, ZUŠ E.Suchoňa v PK

Cena Malokarpatského múzea v Pezinku: Nikola Lempochnerová, ZUŠ E.Suchoňa v PK

Cena ZŠ Jána Kupeckého: Liliana Kleinová, ZUŠ E.Suchoňa v PK

V galérii si môžete pozrieť víťazné práce.

Kupeckého svet, 30. 6. 2023