V dňoch 22. a 23. novembera 2023 sa v Nižnej na Orave konala celoslovenská súťaž v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch. Našu školu na nej reprezentovali tri žiačky z triedy pani učiteľky Mgr. Ivany Fülöpovej – Emmka Ion, Nelka Paščáková a Katarína Smolková. Dievčatá za sprievodu pani učiteľky Mgr. art. Márie Ion Fedorovej podali výborný výkon a získali v hre na zobcovej a priečnej flaute krásne ocenenia:

Emma Ion – 2. miesto (zobcová flauta, 2. kategória)

Nela Paščáková  – 1. miesto (priečna flauta, 3. kategória)

Katarína Smolková – 2. miesto (priečna flauta, 4. kategória)

Srdečne gratulujeme!

Čarovná flauta 2023

Aj tento rok sa žiaci VO z tried Mgr. art. DaniceTykovej, akademickej maliarky Júlie Piačkovej a Mgr. Frederyka Piačku zapojili do 9. ročníka medzinárodnej súťaže v portrétnej tvorbe –Kupeckého svet a získali viaceré pekné ocenenia. Prinášame Vám výsledkovú listinu s menami úspešných žiakov, ktorým srdečne gratuluje!

Výsledková listina z výtvarnej súťaže Kupeckého svet

I. KATEGÓRIA: 6 až 10-ročný žiak ZUŠ

  1. Igor Virostko, ZUŠ E.Suchoňa v PK
  2. Karolína Čierna, ZUŠ E.Suchoňa v PK
  3. Natália Hlúšková, ZUŠ E.Suchoňa v PK

Cena ZŠ Jána Kupeckého: Matej Horváth, ZUŠ E.Suchoňa v PK

II. KATEGÓRIA: 11 až 15-ročný žiak ZUŠ

  1. Barbora Petreková, ZUŠ E.Suchoňa v PK
  2. Zuzana Bozáňová, ZUŠ E.Suchoňa v PK
  3. Richard Kujovič, ZUŠ E.Suchoňa v PK

Cena Malokarpatského múzea v Pezinku: Nikola Lempochnerová, ZUŠ E.Suchoňa v PK

Cena ZŠ Jána Kupeckého: Liliana Kleinová, ZUŠ E.Suchoňa v PK

V galérii si môžete pozrieť víťazné práce.

Kupeckého svet, 30. 6. 2023

2. júna 2023 sa konala v Základnej umeleckej škole Ferenca Liszta v Štúrove medzinárodná gitarová súťaž Luigi Legnani Young Guitarist’s Competition 2023, na ktorej sa zúčastnil aj náš žiak Matúško Molnár z triedy pani učiteľky Mgr. Heleny Roglovej. V silnej konkurencii sa mu podarilo získať krásne strieborné pásmo v 1. kategórii.

Srdečne gratulujeme!

Luigi Legnani Young Guitarist’s Competition 2023

Dňa 26. 5. 2023 sa v Nitre na ZUŠ J. Rosinského uskutočnil 23. ročník celoslovenskej hudobno-interpretačnej súťaže NITRIANSKA LUTNA.

Našu školu v nej úspešne reprezentovali viacerí žiaci: Emma Ion, Natália Brezinová a Katarína Smolková, všetky z flautovej triedy Mgr. I. Fülöpovej s korepetíciou Mgr. art. Márie Ion Fedorovej. V hre na saxofón Julián Havlík z triedy Mariána Mráza, DiS. art., ktorého na klavíri sprevádzala Mgr. art. Katarína Schaubmarová.

1. miesto v I. kategórii v hre na zobcovú flautu získala Emma Ion,

3. miesto v III. kategórii v hre na drevené a plechové dychové nástroje získala Katarína Smolková

Čestné uznanie v III. kategórii bolo udelené Juliánovi Havlíkovi

Diplom za úspešnú pedagogickú prípravu si prevzala aj Mgr. Ivana Fülöpová.

Všetkým žiakom a ich pedagógom srdečne gratulujeme!

Nitrianska lutna 2023

Vo štvrtok 25. mája sa v Starej Ľubovni konala súťaž v sólovej hre na klavíri, určená mladým talentovaným klaviristom do 19 rokov. Našu školu v nej úspešne reprezentoval Andrej Mojžiš z triedy pána učiteľa Ivana Kosku a získal strieborné pásmo, ako aj Cenu garantky súťaže.

Tešíme sa a srdečne gratulujeme!

PIANOFORTE 2023

Vo štvrtok 25. 5. sa konala v Bojniciach celoslovenská súťaž v hre na dychových nástrojoch, ktorej sa úspešne zúčastnili aj traja žiaci z triedy pána učiteľa Mariána Mráza, DiS. art. Všetci súťažili v tretej kategórii. Na klavíri ich sprevádzala Mgr. art. Katarína Schaubmarová.

Eliška Bišťanová získala zlaté pásmo
Peter Berta – strieborné pásmo
Julián Havlík – bronzové pásmo.

Ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy a srdečne gratulujeme!

SaxoKlarinetiáda Bojnice, 25. 5. 2023

V dňoch 23. a 24. 5. sa v Slovenskom Grobe konal 1. ročník celoslovenskej súťaže detských a mládežníckych kapiel FRIENDLY BANDY 2023, ktorej sa zúčastnila aj naša školská kapela Bozen Band. Kapelu vedú dvaja dvaja mladí pedagógovia – Mgr. Juraj Šušaník a Damián Chovanec, DiS. art. Na súťaži sa predstavili so skladbami P. Edge – The Right Lady a Sting – Englishman in New York. Za svoj výkon získali v kategórii B1 strieborné pásmo.

Tešíme sa z úspechu a všetkým členom kapely a ich pedagógom gratulujeme!

FRIENDLY BANDY 2023

Dňa 13. 5. nás potešil ďalší krásny úspech našej šikovnej speváčky Nelky Ančicovej z triedy pani učiteľky Mgr. Evy Rosenberger ml.

Vo finále speváckej súťaže Malokarpatský slávik získala úžasné 2. miesto a za odmenu si mohla zaspievať s doprovodom kapely.

Nelke a jej pani učiteľke srdečne gratulujeme!

Malokarpatský slávik – finále, 13. 5. 2023

V piatok 12. 5. sa naše tanečnice z triedy pani učiteľky Mgr. Kataríny Džoganíkovej zúčastnili tanečnej súťaže „Za hranicou pohybu“ v Nitre. Súťažili s tromi choreografiami a v silnej konkurencii si vytancovali dve krásne ocenenia. Za choreografiu All ALONE v kategórii OPEN A DVK SKUPINA im poraota udelila skvelé 2. miesto a s choreografiou Mučača v kategórii OPEN ADVK FORMÁCIA obsadili 3. miesto.

Veľmi sa tešíme a srdečne gratulujeme!


Za hranicou pohybu – tanečná súťaž 12. 5. 2023

Súťaže majú zmysel vtedy, ak v nich nejde o víťazstvo nad inými, ale o sebapoznanie, sebazdokonaľovanie a prekonávanie seba samého.

S takýmto cieľom sa zúčastnilo sedem žiačok z triedy PaedDr. Ľubomíry Záhradníkovej, PhD., DiS. art. Celoslovenskej interpretačnej súťaže ZUŠ Schneiderova Trnava – v sólovej hre na husliach. Súťaž sa uskutočnila v Trnave 21. apríla 2023. Cieľavedomá práca priniesla žiačkam ovocie nielen vo forme krásnych výsledkov, ale predovšetkým v hudobnom a osobnostnom rozvoji:

Vivien Ševečková (I. kategória) – zlaté pásmo,
Naďa Kúdelová (I. kategória) – strieborné pásmo,
Helena Pallová (II. kategória) – zlaté pásmo,
Stela Uričová (II. kategória) – strieborné pásmo,
Hana Fialová (II. kategória) – bronzové pásmo,
Simona Šefčíková (III. kategória) – bronzové pásmo,
Margaréta Poliačiková (III. kategória) – bronzové pásmo.

Srdečne gratulujeme a prajeme veľa tvorivých síl pri ďalšom rozvíjaní vzácneho a ducha zušľachťujúceho daru – hudobného potenciálu.
Zároveň Vás pozývame pozrieť si krátku videonahrávku približujúcu súťažnú atmosféru.

Celoslovenská interpretačná súťaž ZUŠ v sólovej hre na husliach – Schneiderova Trnava 2023