21. – 23. 4. 2022 , Ústí nad Orlicí, Česká republika,

žiak Jakub Dolný – violončelo – 2. ročník

Čestné uznání II. stupně

pedagóg: Mgr. art. Magdaléna Milčiková