Beniakove Chynorany – celoslovenská súťaž v prednese poézie

V dňoch 2. – 4. decembra 2022 sa konalo celoslovenské kolo súťaže v prednese poézie Beniakove Chynorany. Za našu školu sa doň prebojovala Nelka Pilková z triedy pani učiteľky Mgr. Stanky Koníčkovej a získala krásne 3. miesto (prvá kategória).

Nelke aj pani učiteľke srdečne gratulujeme!