Naša žiačka 1. ročníka Natálka Brezinová, z triedy
pani učiteľky Ivany Fülöpovej, sa zúčastnila videonahrávkou celoslovenskej súťaže Čarovná flauta.
Vo svojej kategórii získala krásne 3. miesto.
Na klavíri Natálku sprevádzala pani učiteľka Mária Fedorová.
Srdečne blahoželáme a tešíme sa z Natálkinho úspechu.