Súťaže majú zmysel vtedy, ak v nich nejde o víťazstvo nad inými, ale o sebapoznanie, sebazdokonaľovanie a prekonávanie seba samého.

S takýmto cieľom sa zúčastnilo sedem žiačok z triedy PaedDr. Ľubomíry Záhradníkovej, PhD., DiS. art. Celoslovenskej interpretačnej súťaže ZUŠ Schneiderova Trnava – v sólovej hre na husliach. Súťaž sa uskutočnila v Trnave 21. apríla 2023. Cieľavedomá práca priniesla žiačkam ovocie nielen vo forme krásnych výsledkov, ale predovšetkým v hudobnom a osobnostnom rozvoji:

Vivien Ševečková (I. kategória) – zlaté pásmo,
Naďa Kúdelová (I. kategória) – strieborné pásmo,
Helena Pallová (II. kategória) – zlaté pásmo,
Stela Uričová (II. kategória) – strieborné pásmo,
Hana Fialová (II. kategória) – bronzové pásmo,
Simona Šefčíková (III. kategória) – bronzové pásmo,
Margaréta Poliačiková (III. kategória) – bronzové pásmo.

Srdečne gratulujeme a prajeme veľa tvorivých síl pri ďalšom rozvíjaní vzácneho a ducha zušľachťujúceho daru – hudobného potenciálu.
Zároveň Vás pozývame pozrieť si krátku videonahrávku približujúcu súťažnú atmosféru.