Krásny úspech nášho žiaka!

  1. 3. 2023 sa náš žiak Natanael Comendant z triedy pána učiteľa Mgr. Juraja Šušaníka zúčastnil celoslovenskej súťaže v hre na bicích nástrojoch Borákova Prievidza 2023. Súťažil v C kategórii od 13 do 15 rokov v dvoch disciplínach. V silnej konkurencii získal:
  • v súťažnej disciplíne Hra na melodický bicí nástroj (xylofón) zlaté pásmo
  • v súťažnej disciplíne Hra na malý bubon a biciu súpravu strieborné pásmo

Máme veľkú radosť a srdečne gratulujeme!