V dňoch 21. a 22. marca sa v ZUŠ Hlohovec uskutočnil 1. ročník Celoslovenskej violončelovej súťaže Gustáva Večerného. Našu ZUŠ úspešne reprezentovali žiaci z triedy Mgr. art. Magdalény Milčíkovej – Šimon Koóš, Eliška Lakatošová a Jakub Dolný. Máme veľkú radosť, že každý z nich si zo súťaže priniesol krásne ocenenie. Vyhlásenie výsledkov sa konalo v Empírovom divadle Hlohovského zámku. Tu sú naši víťazi:

Šimon Koóš – prípravný ročník:

  • zlaté pásmo (1. kategória)
  • Cena pre najmladšieho účastníka

Eliška Lakatošová – 2. ročník:

  • strieborné pásmo (2. kategória)

Jakub Dolný – 4. ročník:

  • zlaté pásmo (2. kategória)
  • absolútny víťaz 2. kategórie
  • Cena primátora mesta Hlohovec

Našich súťažiacich na klavíri sprevádzali pani korepetítorky Zuzana Bereníková a Mgr. art. Lýdia Cibulová, ArtD.

Srdečne gratulujeme!

FOTOGALÉRIA