Naše žiačky opäť úspešné!

Dievčatá Emmka IonNatálka Brezinová z triedy pani učiteľky Mgr. Ivany Fülöpovej už po tretíkrát v tomto školskom roku úspešne reprezentovali našu školu.

30.11. 2022 sa zúčastnili súťaže základných umeleckých škôl „Dni Miloša Ruppeldta“ v sólovej hre na dychových nástrojoch. Emmka získala krásne 2. miesto v prvej kategórii a Natálka čestné uznanie v druhej kategórii. Vďaka patrí aj pani učiteľke Mgr. art. Márii Fedorovej, ktorá dievčatá sprevádzala na klavíri.

Srdečne gratulujeme!

Pozývame Vás pozrieť si fotografie