Ludwig Ježík v II. kat. získal Čestné uznanie na Celoslovenskej súťaži v Bratislave v klasickom speve :
Dni Miloša Ruppeldta

pedagóg:  Mgr. Eva Rosenberger, DiS. art.