Naši mladí divadelníci, žiaci LDO z triedy pani učiteľky Stanky Koníčkovej, sa      1. a 2. júna zúčastnili v Tisovci celoštátnej postupovej divadelnej prehliadky. Spomedzi 11 súborov z celého Slovenska získali krásne strieborné pásmo.

Umelecká atmosféra prehliadky bola pre všetkých inšpirujúca, plná tvorivých zážitkov.

Richard Gašparovič získal individuálne ocenenie za pohybový herecký výkon!

Gratulujeme!