31.3. sa žiaci nášho literárno-dramatického odboru z tried Mgr. Stanislavy Koníčkovej a Mgr. Radky Kukurugyovej zúčastnili okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín.
Ajmira Michalová získala 3. miesto v II. kategórii a Richard Gašparovič sa s Nelkou Pilkovou delili o 2. miesto v III. kategórii.
Srdečne blahoželáme!