Dňa 28. 4. 2023 sa konala Klavírna súťažná prehliadka v Sládkovičove, na ktorej sa zúčastnili aj naši žiaci a získali krásne ocenenia:

Laura Ševečková z triedy pani učiteľky Andrey Smolkovej bola v rámci 1. kategórie ocenená zlatým pásmom a Andrej Mojžiš z triedy pána učiteľa Ivana Kosku získal v 6. kategórii taktiež zlaté pásmo a zároveň sa stal absolútnym laureátom 6. kategórie.

Srdečne gratulujeme!