Ďalšie ocenenie našej malej klaviristky!

Talentovaná žiačka Laura Ševečková z triedy pani Mgr. Andrey Smolkovej  sa v piatok 26. 4. zúčastnila IX. ročníka Klavírnej súťažnej prehliadky v Sládkovičove a získala v rámci druhej kategórie krásne Zlaté pásmo.

Máme veľkú radosť a srdečne gratulujeme!