24.apríla sa v Teatro Colorato v Bratislave konalo krajské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, do ktorého sa prebojovali aj naše dve šikovné a skúsené recitátorky – Rebecca Mrázová a Natália Ježíková z triedy Mgr. Stanky Koníčkovej. Obe dievčatá boli úspešné a ocenené.

Rebecca Mrázová dostala v 4. kategórii čestné uznanie za prednes prózy a Natálka Ježíková získala za divadlo poézie s názvom „Smútok je tvor s krídlami“ krásne 2. miesto s návrhom na postup do celoslovenského kola.

Srdečne gratulujeme!