Rebecca Mrázová
2.miesto v prednese prózy (3.kategória)

Richard Gašparovič
2. Miesto v prednese poézie (2.kategória)

Natália Noskovičová
2. miesto s návrhom na postup na celoslovenskú prehliadku Hviezdoslavov Kubín (5. kategória prednes prózy)

Natália Noskovičová sa minulý rok zapojila do literárnej súťaže Medziriadky s poviedkou Jadierka a bola vybraná medzi 50 finalistov, ktorí boli pozvaní na letnú školu literatúry ktorá sa uskutočnila v auguste 2021.

pedagóg: Mgr. Stanislava Koníčková