2. júna 2023 sa konala v Základnej umeleckej škole Ferenca Liszta v Štúrove medzinárodná gitarová súťaž Luigi Legnani Young Guitarist’s Competition 2023, na ktorej sa zúčastnil aj náš žiak Matúško Molnár z triedy pani učiteľky Mgr. Heleny Roglovej. V silnej konkurencii sa mu podarilo získať krásne strieborné pásmo v 1. kategórii.

Srdečne gratulujeme!