Dňa 13. 5. nás potešil ďalší krásny úspech našej šikovnej speváčky Nelky Ančicovej z triedy pani učiteľky Mgr. Evy Rosenberger ml.

Vo finále speváckej súťaže Malokarpatský slávik získala úžasné 2. miesto a za odmenu si mohla zaspievať s doprovodom kapely.

Nelke a jej pani učiteľke srdečne gratulujeme!