Dňa 26. 5. 2023 sa v Nitre na ZUŠ J. Rosinského uskutočnil 23. ročník celoslovenskej hudobno-interpretačnej súťaže NITRIANSKA LUTNA.

Našu školu v nej úspešne reprezentovali viacerí žiaci: Emma Ion, Natália Brezinová a Katarína Smolková, všetky z flautovej triedy Mgr. I. Fülöpovej s korepetíciou Mgr. art. Márie Ion Fedorovej. V hre na saxofón Julián Havlík z triedy Mariána Mráza, DiS. art., ktorého na klavíri sprevádzala Mgr. art. Katarína Schaubmarová.

1. miesto v I. kategórii v hre na zobcovú flautu získala Emma Ion,

3. miesto v III. kategórii v hre na drevené a plechové dychové nástroje získala Katarína Smolková

Čestné uznanie v III. kategórii bolo udelené Juliánovi Havlíkovi

Diplom za úspešnú pedagogickú prípravu si prevzala aj Mgr. Ivana Fülöpová.

Všetkým žiakom a ich pedagógom srdečne gratulujeme!