20. mája sa v Nových Zámkoch uskutočnil XV. ročník celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou v sólovej hre na zobcovej flaute „Zahrajže nám píšťalôčka”

Našu školu v nej úspešne reprezentovali tri talentované dievčatá. Emka Sameková a Nelka Majerová z triedy p. uč. Andrey Klattovej boli ocenené strieborným pásmom. Emmka Ion z triedy p. uč. Ivany Fülöpovej získala za svoj umelecký výkon zlaté pásmo.

Súťažiace flautistky sprevádzali na klavíri pani učiteľky Zuzana Bereníková a Mária Ion Fedorová.

Máme veľkú radosť a dievčatám ako i pani učiteľkám srdečne gratulujeme!