Vo štvrtok 25. 5. sa konala v Bojniciach celoslovenská súťaž v hre na dychových nástrojoch, ktorej sa úspešne zúčastnili aj traja žiaci z triedy pána učiteľa Mariána Mráza, DiS. art. Všetci súťažili v tretej kategórii. Na klavíri ich sprevádzala Mgr. art. Katarína Schaubmarová.

Eliška Bišťanová získala zlaté pásmo
Peter Berta – strieborné pásmo
Julián Havlík – bronzové pásmo.

Ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy a srdečne gratulujeme!