Celoslovenská interpretačná súťaž Schneiderova Trnava

V dňoch 18. a 19. apríla 2024 sa uskutočnil 23. ročník prestížnej Celoslovenskej interpretačnej súťaže Schneiderova Trnava, na ktorú sa pod vedením svojich pedagógov poctivo pripravovali aj naši žiaci. Súťažilo sa v troch kategóriách, – v sólovej hre na husliach, v sólovej hre na klavíri a v komornej hre. Naši žiaci podali počas dvoch súťažných dní výborné výkony, o čom svedčí aj fakt, že všetci zúčastnení boli ocenení.

V hre na klavíri úspešne reprezentovala našu školu Laura Ševečková z triedy Mgr. Andrey Smolkovej (1. kategória), ktorú odborná porota ocenila zlatým pásmom a Andrej Mojžiš (3. kategória) z triedy Ivana Kosku,DMA,  ktorý získal strieborné pásmo.

Máme veľkú radosť a úspešným žiakom a ich pedagógom srdečne gratulujeme!

Bližšiu informáciu o úspechu našich huslistov prinesieme v samostatnom príspevku.