19. apríla 2024 sa na pôde Základnej umeleckej školy Mikuláša Schneidera Trnavského v Trnave uskutočnil 23. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže žiakov základných umeleckých škôl Schneiderova Trnava. V tento deň sa  súťažilo v sólovej hre na husliach.

Súťaže sa s entuziazmom a úspešným výsledkom zúčastnilo sedem žiačok z husľovej triedy PaedDr. Ľubomíry Záhradníkovej, PhD., DiS. art.

V zlatom pásme sa umiestnila Vivien Ševečková (II. veková  kategória); v striebornom pásme Hana Fialová (II. kategória), Stela Uričová (II. kategória), Helena Pallová (III. kategória), Margaréta Poliačiková (V. kategória); v bronzovom pásme Naďa Kúdelová (II. kategória), Simona Šefčíková (IV. kategória). Úspešným huslistkám patrí srdečná gratulácia.

Súťažiace huslistky sprevádzala na klavíri Mgr. art. Lýdia Cibulová, ArtD., ktorá bola v rámci II. kategórie ocenená ako najlepší korepetítor.

Vďaka materiálu od rodičov žiačok (fotografie a videonahrávky) sme mohli pripraviť krátke video, v ktorom Vám priblížime atmosféru súťaže, predstavíme jednotlivé žiačky a ich hudobné výkony.