23. novembera 2022 sa v Nižnej na Orave konala celoslovenská súťaž v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch. Našu školu reprezentovali dve žiačky z triedy pani učiteľky Mgr. Ivany Fülöpovej – Emmka Ion a Natálka Brezinová. Obe dievčatá za sprievodu pani učiteľky Mgr. art. Márie Fedorovej podali krásny výkon a získali v hre na zobcovej flaute ocenenia:
Emmka Ion získala 1. miesto v prvej kategórii
Natálka Brezinová obsadila 3. miesto v druhej kategórii
Gratulujeme!

Pozývame Vás pozrieť si fotografie