7. júna 2024 sa v Komárne uskutočnil 16. ročník Medzinárodnej súťažnej prehliadky Júliusa von Beliczayho v sólovej hre na husliach a v komornej hre. Zo Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa v Pezinku sa na súťažnú prehliadku intenzívne pripravovali štyri dievčatá – tri huslistky z triedy PaedDr. Ľubomíry Záhradníkovej, PhD., DiS. art. a klaviristka z triedy Mgr. Andrey Smolkovej. Nasledujúce krásne výsledky boli rozhodne zaslúžené. Pozývame Vás, aby ste sa o tom presvedčili prostredníctvom videonahrávky, ktorou Vám chceme priblížiť atmosféru súťaže.

Sestry Vivien Ševečková (husle) a Laura Ševečková (klavír) získali v I. kategórii komornej hry GOLD (zlato) s pochvalou poroty za najkrajší výkon. Pre komornú skladbu sa rozhodla aj Hanka Fialová (husle) a bolo to správne rozhodnutie – takisto získala GOLD (zlato). V II. kategórii – v sólovej hre na husliach súťažila Helenka Pallová. V skutočne neľahkej konkurencii dosiahla Helenka cenné SILVER (striebro). Dôležitou oporou Hanke aj Helenke bola korepetítorka Mgr. art. Lýdia Cibulová, ArtD.

Ochota dievčat pracovať na svojom umeleckom a súbežne aj na osobnostnom raste sa pretavuje nielen do krásy tónov, ale aj do ušľachtilosti ducha. Ich zanietenie a rast nesie v sebe nielen estetický, ale aj etický rozmer; a to je vzácna devíza.